- Tidsinnstilt bombe

Nyhetsredaktør Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad mener flere norske avisers måte å håndtere nettdebatter på er ei tidsinnstilt bombe.

- Det er et spørsmål om tid før en norsk avisredaktør havner i en domstol, sier Omdal. Bakgrunnen for utspillet er VGs håndtering av hetsen rundt «Idol»-deltaker Sandra Lyng Haugen.

Strafferettslig ansvar

Hun ble først hengt ut på VGs nettsider, før papiravisa omtalte saken. I pressens Vær varsom-plakat står det at en redaksjon har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk, og at dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for dem som har adgang til disse.

- En sak er dette punktet i Vær varsom-plakaten, noe annet er det at en redaktør også har et strafferettslig ansvar for det som publiseres. Jeg ser ikke bort fra at en mer alvorlig sak vil ende i domstolene, sier Omdal. Selv har han og Stavanger Aftenblad endret praksis, etter at de ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

- Vi hadde to innlegg ute som påsto at noen hadde kjørt en ferje i beruset tilstand - og ble felt, sier Omdal. Denne saken gikk ikke til domstolene. Men i Sverige ble lAftonbladet dømt for å ha hatt fire innlegg med rasistiske uttalelser ute for lenge.

Karl Jungkvist er sjefredaktør og ansvarlig utgiver av svenske Aftonbladets nettavis. Han fikk for noen år siden 30000 i bot og en vilkårlig dom på to år på grunn av disse innleggene.

Fra 7000 til 50

- Dette førte til at vi i dag bare publiserer 50 til 100 innlegg etter at vi har sjekket dem nøye. Før dommen la vi ut nesten 7000 innlegg daglig.

Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening synes ikke det omtalte punktet i Vær varsom-plakaten er for liberalt. Han mener at nettavisene må forhåndsredigere innleggene bare når de skjønner at et debattemne kan føre til høy temperatur.

- Dersom debatten er pen og pyntelig, ser jeg ikke behovet for å redigere på forhånd, sier Øy.

Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum i TV2 Nettavisen satt i et utvalg Norsk Presseforbund satte ned for å revidere Vær varsom-plakaten. Han mener at slike nettdebatter ligger et sted mellom en direktesending i en kringkasting og et leserbrev.

- I en direktesending er det alltid en risiko for at noen sier noe injurierende, og da må skaden rettes opp. Vi synes det er rimelig å ha tilsvarende ordning på nettet.

Vær Varsom-plakaten

Dette sier vær Varsom-plakaten om nettpublisering:

«4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.»

Redaktøransvaret

Dette sier straffeloven om redaktøransvaret:

«§431. Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.»

ENDRET PRAKSIS: Nyhetsredaktør Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad endret praksis for publisering av nettinnlegg etter en dom i Pressens Faglige Utvalg.