Til elever i videregående

TIRSDAG 14.9

hadde Dagbladet et oppslag, der Arbeiderpartiet går til kraftig angrep på Regjeringen for å ha foretatt «usosiale kutt» i velferdsordningene. «Dette har Bondevik-regjeringen kuttet», står det, og ett av punktene gjelder skolen: «Fjerning av ordning med gratis skolebøker i videregående skole». Arbeiderpartiet ønsker med dette å fremstå som de fattiges forsvarer, men det er dessverre ved hjelp av en ganske simpel form for politisk kommunikasjon. Hele sannheten er nemlig denne:

Stoltenberg-regjeringen hadde, før den gikk av, gitt 200 millioner kroner til fylkene for at de skulle kjøpe inn bøker som kunne lånes ut til elevene i videregående skole. I tillegg var det foreslått 100 millioner på budsjettet for 2002. Høyre, KrF og Venstre sa den gangen at de var motstandere av ordningen, og at de - dersom de kom i regjering - ville erstatte den med en stipendordning.

Vi var mot utlånsordningen, bl.a. fordi vi mente den fort ville føre til en for gammel bokstamme, og fordi vi mener at elevene må kunne bruke bøkene mer aktivt enn de kan når de bare har dem til låns.

Vi fjernet ikke de 200 mill. kronene som fylkene allerede hadde fått til bøker. Men vi bygget heller ikke ordningen videre ut. I stedet innførte vi en ny stipendordning for elever i videregående opplæring og økte stipendet med til sammen 650 mill. kroner eller 33 prosent fra ett år til det neste. Det er en ganske betydelig økning og betyr en økt støtte til elevene som langt overstiger både det Ap ga og lovet.

DE ALLER FLESTE

familier har økonomisk bæreevne til å la barna gå på videregående skole og til å bistå med penger til både bøker og russetid. Men noen har problemer, og det er viktig at ingen hindres i å fortsette sin utdanning av økonomiske grunner. Derfor er nå stipendet til de elevene som kommer fra familier med dårligst økonomi økt betydelig. Noen elever har fått mer enn 20.000 kroner mer i årlig stipend. Dette er en dramatisk økning i støtten - ikke et «usosialt kutt»! Til sammen har over 10.000 elever fått mer stipend.