«Til forlagene i Norge »

Hamsun refusert!

Vennligst motta en fortelling jeg har skrevet. Den er bygget på et sagn jeg hørte i min tid i Sambandsstatene og jeg synes selv den er nokså god. Jeg har også seks, syv andre historier og håper De kan tenke Dem å utgi disse som en novellesamling. Nå har jeg ikke gitt den en overskrift ennu.

Jeg har fått god hjelp av en ungdom i nabolaget til rettskrivningen og til å skrive mine tekster inn på EDB og håper De vil behandle historiene mine vennlig.

De beste hilsener

Ole K. Pedersen

Thomas Heftyes gate 47

0267 OSLO