Til gjensidig nytte

Kjære Jonas Gahr Støre. Den norske Amerika kommer til å sende en delegasjon til Norge i løpet av de aller nærmeste dagene, og den vil bestå av hva du kanskje vil kalle nye norskamerikanere. Du vil oppleve dem som elskverdige, høflige og kunnskapsrike, de vil møte deg med verdighet. De bærer alle på omfattende kunnskaper om det norske samfunnet, tilegnet gjennom både utdannelse og reiser. Og i likhet med deg finner de sin slektsbakgrunn i Norge.

Delegasjonen kunne hatt en annen sammensetning, den kunne bestått av folk som tidligere visepresident Walter Mondale, guvernør i Minnesota Tim Pawlenty og presidenten ved University of Minnesota Robert H. Bruininks. De var villige til å reise, de har besøkt Norge og kjenner landet, og de har respekt for hva dere står for og hva dere får til.

Men du kjenner allerede til dem og deres budskap, derfor ønsker vi at du skal møte andre personer som får ting til å skje i forholdet mellom Norge og USA. De har en solid erfaring angående gjensidige fordeler som oppstår ved utveksling av utdannelsestilbud så vel som utvikling av forretningsmessige relasjoner. Disse vil møte representanter på Stortinget og folk i mediene, og der vil de legge ut om sine erfaringer og fortelle hvordan det gode forholdet og det fruktbare arbeidet kan utvikles videre.

De kommer ikke til å snakke om sitt varme forhold til Norge og den norske kulturen, for dette vet dere allerede – jeg tror til og med dere tar det for gitt. Men mange av dem forstår og snakker norsk, de har lest Ibsen, Hamsun og Undset like mye som Per Petterson, Øystein Lønn og Dag Solstad, like selvsagt har de lest Ole Rølvaag, Shakespeare, Steinbeck og Hemingway. De reiser alle på egen regning, og de kommer i et forsøk på å bidra til, stimulere og helst styrke dialogen mellom Norge og det norske Amerika. De kommer for å snakke om verdien av det norske generalkonsulatet i Minneapolis, som har tjent forholdet i 101 år, om hvorfor Norge bør opprettholde sin representasjon der det er flere norske etterkommere enn noe annet sted i verden, de vil snakke om hvordan det gode forholdet ytterligere kan utvikles og stimuleres i tiden framover – fordi de ser at dette vil være godt og nyttig for både Norge og USA.

Vi har tillit til at du vil møte og lytte til alle delegatsmedlemmene og ikke bare noen få av dem – vi la merke til hva du sa i din tale på Harvard University 28. februar i år. Der la du ut om din egen erfarte lærdom – at det å lytte og sette seg godt inn i hva den andre parten har å si, styrker ens forståelse også av egne interesser i forholdet. Kloke ord. Og det er de felles interessene vi vil diskutere med deg personlig.

Den livgivende forbindelsen til Norge er grunnleggende verdifull for millioner av norskamerikanere i Midtvesten. Sverige har kuttet sin forbindelse, og konsekvensene ble mye større enn de hadde forutsett. Bare i Minnesota er den «norske» befolkningen over 70 prosent større enn den svenske, og følgene av en nedleggelse vil – naturlig nok – bli tilsvarende enda større.

Nå lurer vi på hvorfor du ikke viser mer interesse enn du gjør, for å utnytte og utvikle det potensialet som vi representerer på vegne av Norge her i USA – økonomisk, kulturelt og i utdannelsessammenheng. Og i forskning – dere fikk bare for noen dager siden demonstrert hvordan Wisconsin nå er kommet Norge i forkjøpet med forskning og utvikling av CO{-2}-rensing. Det er seks millioner av oss her, de fleste bor i Midtvesten. Vi er like mange som jødene i USA, og vi er like opptatt av vår bakgrunn som de er. Det eneste landet som har gitt en større andel av folketallet sitt til innvandring her, er Irland. Vi har sett hvilke fordeler irene har hatt av deres sterke forbindelser til det irske Amerika; i dag utvikler den irske handelsaktiviteten seg raskere enn den norske.

USA er annerledes enn Norge – vi er multikulturelle, og det har lært oss ekstra sterkt å sette pris på vår norske bakgrunn. Tradisjonen og oppdragelsen har lært oss å holde på vår norske kultur. Vi ser selvsagt at det nye Norge tar seg annerledes ut enn det landet våre forfedre forlot, men vi ønsker å hedre dette likevel. Norsk-amerikanerne er stolte av sin bakgrunn, selv om dette framkaller nedlatende smil i dagens Norge. Faktum er at norsk kultur er godt synlig i dette multikulturelle samfunnet – kulturlandskapet her i Minnesota er langt på vei et norsk kulturlandskap.

Men det er ikke den eneste siden av dagens norskamerikanere. Både Norge og USA har en økonomi som er basert på kunnskap og høy teknologisk kompetanse. Bare i Minnesota har vi flere studenter med norsk bakgrunn enn alle de fire universitetene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø til sammen – tallene er 75000 mot 72000 studenter. Minnesota har altså flest norske studenter i verden. Minnesota har også flest kinesiske studenter i verden utenfor Kina. Men det er forskjell – de «norske» studentene representerer en større potensiell ressurs for Norge, enn de kinesiske gjør for Kina. Ja, vi ønsker stadig å være en ressurs for Norge her, men det ser ikke ut til at norske politiske myndigheter synes det er interessant.

Kjære Jonas Gahr Støre – vær så snill og tenk igjennom en gang til hva du synes er det beste for både Norge og USA. Som du selv uttrykte det i din tale på Harvard – det er bedre å fremme sine egne interesser, når den andre parten også føler at den er blitt lyttet til og tatt på alvor.

Vi visste ingenting om at generalkonsulatet vårt ble foreslått nedlagt, før statsbudsjettet ble lagt fram. Vi skulle gjerne ha deltatt i denne viktige debatten, slik du framholder som ditt ideal nå du holder taler.

Vi er klare nå – vi tar deg på ordet.