Til himmels med D.D.E.-aksjene

TRONDHEIM (Dagbladet): Det lønner seg å ha aksjer i D.D.E.-selskapet Buy Buy Records AS. For hvileåret 1997 ble det utbetalt like mye i aksjeutbytte som for toppåret 1996.

546000 kroner ble fordelt på selskapets tolv aksjonærer både for 1996 og 1997, til tross for at fjorårets overskudd ikke ble på mer enn 176000 kroner etter skatt.

- Det er tatt ut mer i utbytte enn hva selskapet hadde i overskudd fordi egenkapitalen er så stor, sier styreleder Håkon Romuld i Buy Buy Records AS.
Pr. 31. desember 1997 hadde selskapet en egenkapital på nesten 2,8 millioner kroner.

Egenkapitalandelen, som er et mål på selskapets soliditet, utgjør 74 prosent av den samlede kapitalen.

- Det er jo sinnssykt bra, sier Håkon Romuld til Dagbladet.

Skattetoppen

I 1996 solgte D.D.E. rundt 250000 plater, og Buy Buy Records ble den bedriften som betalte tredje mest i skatt til Namsos.

- Vi havner ikke på skattetoppen for 1997, på grunn av at det ikke ble gitt ut noen plate. Det blir mer et normalår, men resultatet er absolutt brukbart, sier Romuld.

Overskuddet før skatt ble i 1997 på 237000 kroner mot 4,5 millioner i året før.
- Hvordan ser så tallene ut i inneværende år, med ny D.D.E.-plate til salgs i butikkene?

- I år blir det helt andre tall enn for fjorårets hvileår, men de blir ikke like bra som i toppåret 1996. Selv om platesalget er veldig bra i år også, slår det ikke 96-rekorden, sier Romuld.
Han tror at de i år vil komme ut med et resultat før skatt på rundt to millioner kroner, men understreker at han ikke kan si dette helt eksakt.

De seks D.D.E.-medlemmene Eivind Berre, Frode Viken, Terje Tranaas, Bjarne Brøndbo, Eskil Brøndbo og Bosse Iversen eier ti prosent hver av aksjene i Buy Buy Records AS. De resterende førti prosentene er fordelt på seks andre personer.

<B>RAI-RAI!</B> Bjarne Brøndbo og resten av gutta i D.D.E. gjør det godt på aksjene de har i seg selv.