Til katakomben

I dag åpner utstillingen «Kitschkatakomben» i Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg.

Det er en juryert utstilling med skandinaviske kunstnere som arbeider i et figurativt formspråk og med «det åpne følelsesuttrykket», altså kitschmalere, slik Odd Nerdrum definerer det. Av 69 søkere ble 16 valgt ut, med til sammen 29 arbeider. Odd Nerdrum deltar utenom juryering.

  • «Forhåpningen er å kunne presentere noe av det klassisk figurative maleri som utføres i dag, særlig det som knyttes til Odd Nerdrums teori og praksis. Bak en slik interesse lå hypotesen om at denne type maleri representerte en lite synlig understrøm i det nordiske kunstlivet, der utøverne i likhet med romertidens første kristne nærmest måtte ta sin tilflukt til katakombene for å finne en plass,» skriver museumsdirektør Jan Åke Pettersson.
  • Nå søkte faktisk de første kristne til katakombene for å unngå å bli drept. Det blir litt søkt når Pettersson, Nerdrum eller hvem det måtte være, forsøker å framstille det å være figurativ maler som helt på linje med det å være kristen martyr. Slik er det definitivt ikke. La gå at de er lite ansett blant enkelte kunstkritikere, men forfulgt? Både Nerdrum og elevene hans er aktive på utstillingsfronten, hjemme og ute, og oppmerksomhet får de, langt mer enn antallet utøvere innenfor det klassisk figurative språket skulle tilsi. Nå er det på tide å gi opp martyrrollen. Det blir bare smakløst.
  • Katakombekunstnerne i Stalin- og Bresjnev-tida hadde andre vilkår å arbeide under. Malere, arkitekter, filmmakere og andre skapende kunstnere fikk ødelagt sine karrierer av Stalins og Bresjnevs totalitære regime. Nå gis deres arbeider ut i ulike universitetspublikasjoner. Her kan vi snakke om virkelige kunstnermartyrer, folk som med fare for egne liv fortsatte å virke, om enn i skjul, på tross av regimet. Det går ikke an å trekke paralleller til de som bekjenner seg til Nerdrum-skolen, eller til kitschen. Det blir påtatt og respektløst overfor dem som virkelig var martyrer.
  • «Å dømme av det materialet som ble sendt inn til denne utstillingen fra samtlige nordiske land, unntatt Island, så er denne understrømmen sterkest i Norge,» skriver Jan Åke Pettersson. Det skulle bare mangle. Det er her Nerdrum virker, til han flytter til Island. Det er her Nerdrum-elevene virker. For tida stiller de ut i Galleri Tonne i Oslo. Haugar viste bilder fra Odd Nerdrums produksjon fra 1962 til 2002 i sommer. Nå vises bildene på Steninge Slott ved Stockholm. Til utstillingsåpningen ankom Odd Nerdrum i skuddsikker Cadillac og med to livvakter. Neppe fordi han, som de første kristne og katakombekunstnerne under Stalin, frykter for sitt eget liv fordi han maler kitsch. Men det blir mye presseomtale av slike stunt.