Til sak mot Ullevål sykehus

PSYKIATRI: La meg innlede med å dypt beklage den tragedie som har rammet en Ullevål-pasient, samt pårørende. (Dagbladet 26.5). La meg så gå over til noe annet. Jeg kan ikke for mitt bare liv forstå at nevnte hendelse har blitt en sak for media mot meg. Min vurdering er at jeg gjorde mitt arbeid korrekt, lyttet til pasientens ønske og at andre aktører i helsevesenet som hadde ansvar for pasienten til en viss grad sviktet pasienten.Jeg er takknemlig hvis direktør Øystein Mæland ved Ullevål kan forklare meg i Dagbladet hvilke feil som er begått av undertegnede, som han åpenbart betrakter som en lavkvalitetslege. Jeg har via dokument til kvalitetsdirektøren klart informert Mæland om svikt ved den psykiatriske helsetjenesten som har medført at minst tre pasienter har hatt feil diagnose og derfor fått feil medisiner. Ullevål har hatt dokumentet siden juni 2005 og jeg har ennå ikke fått noen kommentar. Våger de ikke svare, eller vil de bare dysse ned saken? Tar jeg feil i mine vurderinger, så bør jeg bli fratatt min norske legebevilling, like sikkert som Mæland bør avgå som sjef hvis jeg har rett. Jeg har derfor anmeldt meg selv angående disse tre pasientene til Statens Helsetilsyn for granskning.

LA OSS TA denne striden så offentlig vi kan, med hensyn til lov og diskresjon. Det kan bli en stimulerende sak som kan forbedre psykiatrien. Jeg er en kjent «whistleblower» innen psykiatrien, har vunnet liknende strider både i Sverige (1999) og England (2002) og har fått takk for mitt engasjement og arbeid for en bedre psykiatri av myndigheter som Socialstyrelsen i Sverige og Healthcare Commission i England.Jeg har i Norge i 1997 forsøkt å få til en granskning av psykiatrien i Telemark, men mislyktes. Kanskje kan det gå denne gangen mot Ullevålpsykiatrien under den ledelse man hadde i april-mai 2005 og Øystein Mæland. Jeg har kontaktet advokatbyrå for å drive erstatningssak mot Mælands tjenesteutøvning på Ullevål.