Til utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Les brevet vinnerne av urettferdighetskonkurransen ga til utviklingsministeren!

Da vi var i Mali, besøkte vi blant annet Timbuktu. Vi er alle enige om at Timbuktu og menneskene der var det som gjorde sterkest inntrykk på oss under hele oppholdet. Mali er en tidligere fransk koloni, og det offisielle språket er fransk, men ingen av oss har store ferdigheter innen fransk. I Timbuktu snakker mange engelsk på grunn av turismen, og dermed fikk vi bedre kontakt med menneskene der.

Ungdommene i Timbuktu har drømmer og håp for fremtiden. Det er trist at ngdommer som er så viljesterke ikke får gjennomført sine drømmer fordi de mangler midler. Guttene slutter skolen tidlig, hvis de i det hele tatt begynner. De velger å selge t-skjorter og guide turister framfor utdannelse. De kan verken skrive eller regne. Etter hvert som de blir eldre prioriteres de yngre guidene av turistene, og de eldre mister inntektene sine. Plutselig går det opp for dem, hvor lurt det hadde vært med utdannelse. Men nå er det for sent, de står på bar bakke!

Vi mener det bør være en mulighet for disse ungdommene, de bør få en sjanse til å lære.

I Norge har vi kveldsskoler og forskjellige kurs. Timbuktu trenger noe tilsvarende! For at disse ungdommene skal ha en fremtid må de lære seg å lese, regne og skrive.

Dette gjelder ikke bare for Timbuktu, det er et globalt problem. Veien til utvikling er utdannelse, og vi syntes at den norske regjeringen skal prioritere dette.

Med vennlig hilsen

Hanne Marie Maugesten, Yvonne Lunden Halseth og Gunn Hege Karlsen