Til Vestbanen

Den tidligere Vestbane-stasjonen i Oslo kan bli et kultursentrum av rang, hvis byrådet får det som det vil. I budsjettet som legges fram i dag, signaliserer byrådet at det ønsker å flytte Munch-museet fra Tøyen til den delen av Vestbane-tomta som i Rem Kolhas opprinnelige skisse skulle romme et høyt hotell. Ifølge Aftenposten plasserer den justerte reguleringsplanen Munch-museet og Deichmanske bibliotek på hver sin side av Nobels Fredssenter.

Det er flukt over byrådets planer for Vestbane-tomta, og vi er enig med byrådsleder Erling Lae i at en flytting av Edvard Munchs kunst fra Tøyen ikke må sees i et øst-vest-perspektiv. Museet på Tøyen har vært trangbodd altfor lenge, og en plassering ved Rådhusplassen vil utvilsomt gjøre Munchs kunst lettere tilgjengelig. Siden også Oslo bymuseum, Teatermuseet og Internasjonalt Kultursenter kan passes inn i Munch-museets nåværende bygning, kan man trygt si at byrådet åpner for et makeskifte til gagn for kunst og kultur.