Tilbake på fattigkassa?

Nav får skylda. Plasser ansvaret heller i et brutalt arbeidsliv som ikke tar vare på sine ansatte når de trenger det, men skyver folk ut som ikke klarer akkorden.

«Skremmende menneskesyn»: Solberg blander sosialstønad og uføretrygd, mener artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpix.
«Skremmende menneskesyn»: Solberg blander sosialstønad og uføretrygd, mener artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpix.Vis mer

Suppekjøkken, tvangsarbeid og fattigkassa var realiteten for våre forfedre. Generasjoner av nordmenn har kjempet for verdig behandling av mennesker i en vanskelig sosial eller helsemessig situasjon. NTL NAV synes det er skremmende at Erna Solberg og hennes likesinnede nå vil skru tiden tilbake. I tidligere tider var det fattigkassa likegyldig om man var ufør eller om sosiale betingelser gjorde at man trengte hjelp. Folketrygden gir oss rettigheter og plikter. Ingen skal behøve å stå med lua i handa når man blir rammet av en situasjon som helt eller delvis fratar en arbeidsevnen.

Like skremmende er det menneskesyn som legges for dagen når Solberg blander sammen sosialstønad og uføretrygd, og antyder at begge deler stort sett tildeles latsekker og slabbedasker som ikke gidder å jobbe. Hun hevder at hun vet at uføretrygd går i arv. Er dette genetisk eller sosialt betinget? Hvem har ansvaret? NAV? Barnevernet? Skolen? Samfunnet?

NTL NAV registrerer nok en gang at de fleste mener NAV har feilet. Vi greier ikke å skille blinde og vanføre fra de som ikke gidder å jobbe og gir alle sammen uføretrygd. Vi greier ikke å skille de verdig trengende fra fyllefanter og snyltere og gir alle sosialstønad.

For at vi skal bli i stand til å gjøre denne jobben må noen forhold legges til rette: Fokuset må over på avklaring og oppfølging av våre brukere. Det innebærer mindre rapportering og målinger, samt at saksbehandlingssystemer og regelverk må bli mindre ressurskrevende. Slik det fungerer i dag må våre saksbehandlere holde en anbudsrunde hvis det skal være aktuelt å gi en bruker et sertifikat, som Solberg trekker frem som eksempel. Dertil trenger vi arbeidsgivere som er villige til å godta disse menneskene som en ressurs i deres bedrift.

En ting er å iverksette tiltak som snømåking og vedhogging i en liten kommune som Åmli. I Oslo ville dette arbeidet krevet mange hundre ansatte å organisere. Hva når tiden er moden for å avansere til reelt inntektsgivende arbeid? Da trengs virkelige tiltaksplasser. Da trengs det seriøse arbeidsgivere som er villig til å gjøre en jobb med våre brukere, ikke bare utnytte dem som kortvarig midlertidig arbeidskraft. NHO bør komme på banen med et program for å skaffe 5000 uføre et reelt jobbtilbud hvert år. I tillegg det doble antall plasser for sosialklienter. Dette siste bør være enkelt da disse ikke har noe som helst hinder for å ta seg en jobb.

NTL NAV er lei av å høre at det er NAV som feiler. Vi er lei av at mennesker i en vanskelig situasjon ikke får den hjelp de trenger og heller blir hånet i pressen av politikere som ikke tar ansvar for situasjonen, men heller drømmer sammen enkle løsninger. Plasser ansvaret heller i et brutalt arbeidsliv som ikke tar vare på sine ansatte når de trenger det, men skyver folk ut som ikke klarer akkorden.