Tilbake til normalen

USA bør slå seg sammen med andre demokratier for å etablere nye internasjonale institusjoner som både gjenspeiler og styrker deres felles prinsipper og mål.