Tilbakeviser

Lederen av Kulturrådets scenekunstutvalg, Ola E. Bø, avviser kameraderi-kritikken fra Lars Vik. - Det sitter alltid feil folk i slike komiteer. Norge er et lite land.

Slakter utvalget for scenekunst

Dersom man først skal ha kunstnere med i fordelingsutvalg, er det urimelig å kreve at de skal være helt uhildete og ikke kjenne noen, sier han. Ola E. Bø understreker at saksbehandlingen har vært forsvarlig.

- Dette er en ny ordning, som skal basere seg på kunstnerisk skjønn. Det er ikke riktig at Jon Tombre bare har brukt tre uker på 142 søknader. Han ble ansatt allerede i begynnelsen av september. Dessuten har både Kjetil Skøien og Anne Grete Eriksen lest søknader sammen med ham.

- Hvorfor har utvalgsmedlem Kjetil Skøien som en av få søkere fått fordoblet sin støtte?

- Jeg husker ikke hva Kjetil Skøien har fått før. Jeg husker bare at han fikk penger nå i år. Men han var selvsagt ikke til stede da søknaden hans ble behandlet. Den ble for øvrig behandlet ganske grundig.

- Lars Vik mener dere mangler distriktsprofil?

- Der er jeg uenig med ham. Søknadstyngden var langt mer Oslo-dominert enn tildelingen. Vi har ikke lett etter en distriktsprofil, men det ble sånn at vi fikk en.

- Er det heldig med en ordning med bare prosjektstøtte?

- Jeg har sympati for synspunktet om at Grenland Friteater burde få støtte for sin historie. Men ordningen er ikke laget slik. Nå er det ikke grupper, men snarere konstellasjoner av kunstnere som får støtte. Den nye ordningen fra grupper til prosjekter er oppstått fordi landskapet for fri scenekunst har forandret seg.

- Var det ikke litt seint å se på Grenland Friteater sist torsdag, en god stund etter selve tildelingen?

- Vi reiste som Kulturrådets representanter til upop-dagene i Porsgrunn. Det ville vært påfallende dersom vi ikke hadde dratt, sier Ola E. Bø.