Tilfeldig? Neppe!

LIKESTILLING: To oppslag i fredagens Dagblad har fått meg til å fundere. Det ene er en teateranmeldelse, det andre er førstesideoppslaget: Pia Tjelta og Ane Dahl Torp får ikke fornyet kontraktene sine når ny teatersjef er på plass ved Det Norske Teatret. (DNT). Teatersjefen bruker sin styringsrett når han planlegger teatrets fremtidige repertoar, disse to passer ikke inn i den profilen han tegner opp. Dette er ikke usaklig kontraktbrudd, og er i tråd med de retningslinjer som teatret har for sin ansettelsespolitikk.

Det Norske Teatret har i disse dager premiere på Jon Fosses Andvake. På smussomslaget til boka står det som følger « … ei lysande vakker skildring av kjærleiken mellom to unge…» Kjernehistorien er et ungt par hvor hun er gravid og de mangler et sted å bo. Oppsettingen får jevnt over gode kritikker, men hovedrolleinnehaver Svein Tindberg kan vel ikke sies å være helt ung lenger?

Så til min overskrift - er det tilfeldig at Pia Tjelta og Ane Dahl Torp ikke får fornyet sine kontrakter? Med dette retoriske spørsmålet har jeg et bakenforliggende motiv; handlingsrommet for kvinnelige skuespillere er trangt og hovedrollene få . Menn kan tydeligvis fylle inn nesten hvilken som helst rolle fra verdensdramatikken, og hvem bryr seg om at (en utmerket) skuepiller har passert de 50 i en rolle som den i Andvake? Modig er den kvinne som ønsker å bli skuespiller!

Jeg klipper fra en nylig fremlagt rapport « Age, Gender and Performer Employment in Europe», et ettårig forskningsprosjekt initiert Det internasjonale skuespilleforbundet (FIA). Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et spørreskjema på nett, og ble tilgjengeliggjort på en rekke språk til gjennom de ulike medlemsorganisasjonene i EuroFIA. «Kvinnelige skuespillere ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til tilgjengelige roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket. Mannlige skuespillere ser eget kjønn som enten en klar fordel eller som uten betydning for yrkeskarrieren… Generelt har menn lengre yrkeskarriere enn kvinner. Kvinner har betydelig høyere konsentrasjon i de yngre aldersgruppene. Over 20 prosent flere kvinner enn menn opplyser at de jobber uregelmessig eller sjelden og at de har få valg- eller avansemuligheter innenfor sitt yrke…»

Ikke tror jeg at påtroppende teatersjef ved Det Norske Teatret har vært seg bevisst disse funnene, men jeg kan ikke huske sist en mannlig skuespiller ble «løst fra sin kontrakt».