Tilgivelse

Tilgivelse er etter min mening et av de vanskeligste og sterkeste begrepene vi har. Å si unnskyld hvis du har gjort noe feil eller galt er forståelig og tidvis motstrebende mulig å gjøre, men å klare å tilgi den som gjør noe som er sårende og vondt? Det er vanskelig for både voksne og barn. Vi lever i en tid hvor populærkulturen og inntrykkene barn og ungdom lever med ofte preges mye av hevnbegreper og oppreising etter urett, men lite tilgivelse.

I en verden hvor hevn og retten til oppreising mot urett står sterkt er likevel den mest beundrede nålevende mann en som tilga og ikke forfulgte hevn eller straff for sine undertrykkere. Nelson Mandela er bildet på noe litt overmenneskelig; etter å ha mistet et halvt liv i fengsel, så tilga han sine undertrykkere. Det er nettopp denne tilgivelsen som trekkes frem gang på gang i disse ukene hvor Mandelas 90 årsdag feires.

Stortinget skal i løpet av høsten ta stilling til nye formålsparagrafer for skolen og barnehagene. I denne sammenheng er tilgivelse aktuelt. Tilgivelse er ett av de punkter Høyre, KrF og FrP er blitt enige om bør inn i den nye formålsparagrafen. Det er ett av punktene som gjorde at Høyres stortingsgruppe ikke var fornøyd med regjeringens forslag til ny formålsparagraf, et annet viktig punkt er at vi vil styrke foreldre og familiens rolle. Dagbladet har i noen oppslag forsøkt å beskrive et politisk spill rundt formålsparagrafen. At Høyre ønsker en styrket familierolle, tilgivelse som verdi skolen skal fremme og ønsker bruk av begrepet «kristen og humanistisk arv» fremfor «tradisjon» burde ikke forbause noen. Kristen og humanistisk arv er det begrepet Høyre bruker i vårt eget prinsipprogram.

Skolen trenger en ny formålsparagraf fordi verden og vårt land har forandret seg, det er vi enig med regjeringen om. Regjeringspartiene har bedt om tenkepause til høsten for å vurdere om det kan finnes felles grunnlag i de forslag som nå ligger i stortingskomiteen.

Tilgivelse er i vår kultur en arv fra kristendommen. Jesus lidelseshistorie er nært knyttet til tilgivelse. Så kan man tro eller ikke tro, men den er en del av en arv vi har med oss. Det gjør begrepet selvfølgelig ennå sterkere og bedre for de som tror, men blir det dårligere for andre?

Tilgivelse finnes selvfølgelig i mange andre religioner og jeg tror bare vårt flerkulturelle samfunn blir bedre av at skolen også lærer om tilgivelse. Kanskje Dagbladet og Marie Simonsen vil slå ett slag for at tilgivelse bør bli en del av skolens formål. Hvis Jesus er problemet, så tenk på Nelson Mandela.