Tillit til politiet?

MENINGSMÅLINGER: Midt i juli gikk NRK tungt ut med toppoppslag på nyhetssendingene om at tilliten til Politiet er kraftig svekket etter Fritz Moen saken og dødsfallet til Eugene Obiora. Gravalvorlig ble påstanden kommentert av representanter for Politiet og kritiske forsvarsadvokater. NRK bygger sin påstand på en meningsmåling som er utført av Sentio. Dessverre gir denne meningsmålingen ikke på noen måte grunnlag for NRKs konklusjon – fordi den rett og slett representerer et faglig lavmål.

På oppdrag fra NRK Trøndelag har Sentio stilt følgende spørsmål i en meningsmåling: «Hvordan har Fritz Moen- og Eugene Obiora-sakene påvirket din tillit til Politiet: Er tilliten styrket, svekket eller den samme?» Denne målingen føyer seg inn i rekken av meningsmålinger som ofte kommer i kjølvannet av store, dramatiske og til dels negative begivenheter i samfunnet.

Medier eller andre henvender seg til meningsmålingsinstituttene fordi de ønsker å måle nettopp det spørsmålsordlydene spør om: om saken eller behandlingen av den har påvirket folks generelle holdninger til saksområdet eller personer og institusjoner som er knyttet til sakene og hvor stor effekten på holdningene er. Det som gjør denne måten å måle på så aldeles gal, er at den krever at folk vet presist hva deres holdning var en gang i fortiden, at de kan bestemme sin holdning nå like presist, og at de kan sammenligne disse holdningene og deretter avgjøre om det har funnet sted eventuelle endringer. Men slike generelle vurderinger er dessverre umulige å gjøre for vanlige mennesker. Derfor vi de naturlig nok vurdere karakteren av den aktuelle saken når de svarer, slik at meningsmålingen faktisk bare gir inntrykk av hva de mener om aktuelle saker eller begivenheter og ikke av endringer av holdninger til berørte institusjoner. Følgelig fremstår denne typen målinger som en demonstrasjon av bruk av ledende spørsmål.

Tilliten til Politiet og andre samfunnsinstitusjoner måles jevnlig. Gjennom mer enn 25 år har Politiet ligget på topp i tillit i Synovate MMIs tiltrobarometer, foran institusjoner som NRK, Forbrukerombudet, Statistisk Sentralbyrå, Domstolene osv. Her måles tiltro uten å legge inn ledende elementer av negativ eller positiv karakter. Tvert imot stilles et spørsmål om tiltro til institusjonene på nøytral og lik måte fra undersøkelse til undersøkelse over tid. Dette er den eneste forsvarlige måten å måle endring av tiltro på over tid.

Meningsmålingen av hvordan Fritz Moen- og Eugene Obiora-sakene har påvirket tilliten til Politiet er et skoleeksempel hvordan meningsmålinger ikke skal utføres. NRKs bestilling og bruk av den fremstår dessuten som misbruk av meningsmålinger.

Slikt sett kan målingen demonstrere hvilken makt mediene har over meningene og illustrere medienes muligheter til å forlede folk flest. Man kan lett tenke seg hvordan slike målinger kan brukes dersom man har en kritisk agenda overfor f.eks. Politiet eller andre institusjoner.