Tilsvar til Arild Rønsens kommentar

Det er trist at Rønsen klarer å tolke musikken i en reklamefilm på den måten som han gjør i denne kommentaren. Reklamefilmen viser en mygg som svinser over en pepsidråpe, mens Rolling Stones' låt «Brown Sugar» spilles i bakgrunnen.

Jeg tror Rønsen har vært vel ivrig når han klarer å dra sine tolkninger så langt som han her gjør og hans kommentar om at Pepsi konsernet skjønner at dette er reklame for heroin stiller vi oss helt uforstående til. Vi ville aldri brukt denne musikken hvis vi hadde visst at noen ville ta i bruk slike koblinger. Vi tar sterk avstand fra denne koblingen og vår hensikt med reklamefilmen er kun å fokusere på Pepsi som en brun sukkerholdig drikk. Alt i reklamefilmen - både visuelt og musikalsk - beskriver produktet Pepsi. Pepsi produktet vises hvert sekund så sammenligningen er klar; når myggen synger «Brown Sugar» synger han om Pepsi som er et brunt produkt, hvor en av ingrediensene er sukker.

Jeg er også svært overrasket over hans kommentar om at vi ikke skjønner bæret av livet vår målgruppe lever. Vi kjenner selvsagt vår målgruppe svært godt og ville aldri utsatt de for noe som kan kobles opp mot rusmidler.

Jeg kan forsikre leserne om at Pepsi går sterkt i mot all ulovlig rusbruk og aldri har hatt til hensikt å komme med en slik kobling.

MARIANNE STRAND
Marketing manager
PepsiCo Nordic Norway AS