TILSYN HOS KRONPRINSEN: Asker kommune har vært på tilsyn på Skaugum gård etter Dagbladets opplysninger om at kronprins Haakon har tatt i bruk fem utleieboliger uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Under tilsynet ble det også avdekket avdekket funn som er brudd på brann- og sikkerhetskrav i plan- og bygningslovgivningen, ifølge en tilsynsrapport. Foto: NTB scanpix
<div><br></div>
TILSYN HOS KRONPRINSEN: Asker kommune har vært på tilsyn på Skaugum gård etter Dagbladets opplysninger om at kronprins Haakon har tatt i bruk fem utleieboliger uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Under tilsynet ble det også avdekket avdekket funn som er brudd på brann- og sikkerhetskrav i plan- og bygningslovgivningen, ifølge en tilsynsrapport. Foto: NTB scanpix

Vis mer

Tilsyn avdekket brudd på brann- og sikkerhetskrav i kronprins Haakons utleieboliger

For å hindre at beboerne måtte flytte ut, ba Asker kommune om at en rekke tiltak ble igangsatt umiddelbart.

(Dagbladet) Asker kommune gjennomførte for to uker siden et tilsyn på kronprins Haakons private gård Skaugum.

Bakgrunnen var at Dagbladet avdekket hvordan kronprins Haakon tok i bruk og leide ut fem boliger på Skaugum i strid med plan- og bygningsloven.

I dag ble tilsynsrapporten klar.

Der beskriver Asker kommune flere funn som er brudd på brann- og sikkerhetskrav i plan- og bygningslovgivningen. Dette kommer i tillegg til at kronprinsen per i dag mangler de lovpliktige godkjennelsene til å i det hele tatt ta i bruk utleieboligene.

I rapporten nevnes det avvik fra byggteknisk forskrift (TEK10) paragraf 8 - 4, 11 - 7, 11 - 8 og 11 - 12.

Dette er avvikene i kronprinsens utleieboliger, ifølge rapporten:

Avvik 1:

  • Semsveien 188 A, B og C: Det var mangelfull brannsikring mellom kjeller og leiligheter, samt mellom leilighetene og loftet. Det var montert røykvarsler i alle leilighetene, men to var feilmonter. Røykvarslere skal monteres i tak minimum 0,5 meter fra vegg.

  • Semsveien 188 E og F: Rømningstrapp fra andre etasje er ikke tilstrekkelig sikret. Det er derimot mulig å rømme via vindu i andre etasje. I den ene leiligheten var røykvarsleren fjernet.

Avvik 2:

  • Mur ved parkeringsområde og mur ved uteplass er ikke tilstrekkelig sikret.

Asker kommune definerer avvik som funn som er brudd på krav i plan- og bygningslovgivningen.

TILSYNSRAPPORT: Dette er tilsynsrapporten som ble klar i dag, etter at Asker kommune var på befaring i kronprins Haakons utleieboliger på Skaugum. Til høyre er det faksimile av boligene det er snakk om, hentet fra Det kongelige hoffs søknad om bruksendring.&nbsp;
TILSYNSRAPPORT: Dette er tilsynsrapporten som ble klar i dag, etter at Asker kommune var på befaring i kronprins Haakons utleieboliger på Skaugum. Til høyre er det faksimile av boligene det er snakk om, hentet fra Det kongelige hoffs søknad om bruksendring.  Vis mer

Asker kommune gjennomførte tilsynet sammen med Asker og Bærum brannvesen. Det ble utført en befaring i alle leiligheter og i kjellere.

- I tilsynsrapporten fremgår at det ble registrert to avvik. Avvik nummer 2 er bekreftet lukket, mens avvik nummer 1 vil bli fulgt opp av kommunen i den videre saksbehandlingen, skriver seksjonsleder for byggesaker i Asker kommune, Gudbrand Hasvold, i en e-post til Dagbladet.

Umiddelbare tiltak

Annette Østenstad Auke og Stig Torgersen utførte tilsynet på vegne av Asker kommune, mens sjefen for kronprinsparets stab privat, Wiebke Heinrich, representerte kronprins Haakon. Seksjonssjef for tilsyn i brannvesenet i Asker og Bærum, Carl Fredrik Carlson, var også til stede.

Etter tilsynet måtte grunneier kronprins Haakon gjennomføre umiddelbare tiltak, blant annet på grunn av mangelfull brannsikring.

«For å hindre at beboere måtte flytte ut ble det avtalt at følgende midlertidige løsninger skulle utbedres», står det i tilsynsrapporten:

  • Montering av seriekoblede røykvarslere i leilighetene, på loftet og i kjelleren for å sikre rask varsling ved eventuell brann.
  • Bensin, maskiner og lignende fjernes fra kjeller.
  • Det skal foreligge instruks for varsling og rømning.
  • Murer må sikres i henhold til byggteknisk forskrift.

Tre dager etterpå fikk kommunen bekreftelse på at de midlertidige løsningene var utført, står det i rapporten.

Ifølge Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved Slottet, var det snakk om en halvfull 5-litersdunk med bensin til gressklipper som måtte fjernes.

STOR EIENDOM: Eiendommen Skaugum er på 1280 mål og består av flere titalls hus. Nederst til venstre ligger utleieboligene i Semsveien 188 A-E. Oppe til høyre ligger kronprinsparets residens i hovedbygningen. Foto: Google Earth
STOR EIENDOM: Eiendommen Skaugum er på 1280 mål og består av flere titalls hus. Nederst til venstre ligger utleieboligene i Semsveien 188 A-E. Oppe til høyre ligger kronprinsparets residens i hovedbygningen. Foto: Google Earth Vis mer

Trehus

Bygningene utleieboligene ligger i har murt sokkeletasje og overbygning i treverk.

- Bensinen og gressklipperene i kjelleren måtte fjernes. Dersom det skulle oppstå en brann i kjelleren, så ønsker vi å minimere konsekvensene av det, sier seksjonssjef for tilsyn i brannvesenet i Asker og Bærum, Carl Fredrik Carlson, til Dagbladet.

I rapporten blir det slått fast at det var mangelfull brannsikring mellom kjeller og leiligheter, noe Asker kommune regner som brudd på brannkrav i plan- og bygningslovgivningen.

- De ansatte som møtte oss var veldig imøtekommende. Det var forståelse for utbedringene vi ba om skulle gjøres.

- Er det vanlig at utleieboliger er dårlig brannsikret?

- Nei, det er ikke vanlig, men det er sikkert mørketall, sier Carlson.

Mangler godkjenning

Bakgrunnen for tilsynet var at kronprins Haakon har tatt i bruk og leid ut boligene i Semsveien 188 A-E uten lovpliktig ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

I plan- og bygningsloven paragraf 21-10 står det: «Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker.»

Dersom mindre arbeider gjenstår kan man søke om en midlertidig brukstillatelse, som gjelder fram til man er helt ferdig.

Etter at Dagbladet avdekket at kronprinsen ikke har papirene i orden, ble det den 10. oktober søkt om en slik midlertidig brukstillatelse for utleieboligene i Semsveien 188 A-E.

I søknaden skriver kronprinsens ansvarlige søker, ingeniørfirmaet Haug og Blom-Bakke, at de midlertidige tiltakene Asker kommune påpekte under tilsynet nå er gjennomførte. Den 17. oktober satte de i gang med de resterende arbeidene som gjør at de kan søke om ferdigattest.

Brannkrav gjenstår

Alle mangler som går på brannkrav nevnt i «Avvik 1» må utarbeides, og godkjennes, før ferdigattest kan gis, ifølge tilsynsrapporten fra Asker kommune.

Dagbladet har blant annet spurt kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen, om kronprins Haakons kommentar til tilsynsfunnene.

Dette er Hagens svar:

- Tilsynsrapporten angir to avvik. Avvik 2 er lukket. De kompenserende tiltakene i rapporten er gjennomført og søknad om midlertidig brukstillatelse ble sendt Asker kommune 10.10.2016. Vi venter nå på midlertidig brukstillatelse. Jeg regner med at vi får den i morgen. De siste arbeidene er i gang og vil bli utført frem mot søknad om ferdigattest. Det er forventet at arbeidet er ferdigstilt og søknad om ferdigattest er sendt innen 4.11.2016, skriver hun i en e-post.

Har gått i arv

Fasjonable Skaugum gård har gått i arv som bosted for kronprinsene, siden daværende kong Haakon VII og kronprins Olav V kjøpte den av Fritz Wedel Jarlsberg for 120 000 kroner i 1929.

Etter at kronprins Haakon giftet seg med Mette-Marit i 2001, overdro kong Harald gården til kronprinsen, som har særeie. Fra hovedhuset på Skaugum er det utsikt over Oslofjorden og Asker, og gangavstand til idylliske Semsvannet.

Eiendommen er på 1280 mål og består av flere titalls hus. I tillegg til kronprinsparets residens i hovedbygningen, huser Skaugum også til sammen elleve boenheter som leies ut av kronprinsen.