ALVORLIGE KONSEKVENSER: Årets sommer viser med all tydelighet hvor alvorlige og kostbare klimaendringene kan bli for Norge og verden, skriver klimaministeren. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
ALVORLIGE KONSEKVENSER: Årets sommer viser med all tydelighet hvor alvorlige og kostbare klimaendringene kan bli for Norge og verden, skriver klimaministeren. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Tiltak for å redusere utslippene kan ikke vente

Årets sommer viser med all tydelighet hvor alvorlige og kostbare klimaendringene kan bli for Norge og verden.

Meninger

Det vil bli flere ekstreme værhendelser når den globale oppvarmingen øker. I Norge har vi de siste årene opplevd både ekstrem tørke og ekstrem nedbør.

I 2017 betalte forsikringsselskapene ut 800 millioner kroner i erstatning etter flomskader i boliger. Dette er en dobling siden 2008. Kostnadene ved årets tørke kan bli enda høyere.

Foto: Klima- og miljødepartementet
Foto: Klima- og miljødepartementet Vis mer

Lars Haltbrekken og Arild Hermstad beskylder i to innlegg regjeringen for å være handlingslammet i kampen mot klimaendringene.

Med Venstre i regjering har vi sikret at de mest sårbare områdene, blant annet i Lofoten, Vesterålen og Senja, skjermes fra oljeaktivitet i fire nye år.

Etterspørselen etter olje vil gå ned etter hvert som klimapolitikken lykkes. Derfor har regjeringen satt ned et klimarisikoutvalg som ser på hvordan økonomien står rustet i møte med strammere klimapolitikk og lavere etterspørsel etter fossile produkter. Norge er første land i verden til å utrede dette på nasjonalt nivå. Utvalgets anbefalinger er klare i desember og vil danne utgangspunktet for en diskusjon om norsk klimarisiko.

For å få ned utslippene fra fossile brensler er det først og fremst nødvendig at etterspørselen etter kull, olje og gass faller. Det oppnår vi bare dersom nye klimaløsninger utvikles og kommersialiseres i et mye raskere tempo. Det er her regjeringen legger inn det tyngste giret.

Omstillingen skjer allerede i transportsektoren, her er Norge med på å utvikle radikale klimaløsninger. På grunn av politisk vilje har vi den høyeste elbilandelen i verden.

Det maritime Norge er ledende i å utvikle lavutslippsløsninger i skipsfarten. Den første nullutslippsfergen ble sjøsatt i 2015, og nå er 63 null- og lavutslippsferger under bygging. Enova har gjennom budsjettforlik mellom Venstre og de andre regjeringspartiene blitt styrket med om lag 850 millioner siden 2013, og har de siste årene derfor kunnet tildele over en halv milliard kroner for å elektrifisere 28 fergestrekninger.

Samtidig må vi bygge byer og tettsteder der det ikke er nødvendig å bruke bil i det daglige, og hvor det er enklere å sykle og gå. Målet er at det ikke skal selges nye bensin- eller dieselbiler fra 2025. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,7 prosent mellom 2016 og 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

Den blågrønne regjeringen har klima som en av de viktigste prioriteringene. Norge har helt spesielle forutsetninger for å ta en internasjonal lederrolle i klimaarbeidet, med et velfungerende demokrati, kapital, en høyt utdannet befolkning, og ikke minst et kompetent næringsliv. Disse forutsetningene vil den blågrønne regjeringen utnytte.

Norsk næringsliv står overfor tidenes mulighet til å utvikle teknologien, løsningene og forretningsmodellene som skal ta oss til nullutslipp. Klimautslippene skal ned, og de skal ned raskt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.