Kommuneting: Det vil være mer konsekvent om det lokale folkevalgte organet ble kalt kommuneting eller byting, mener Otto Strand. Foto: Privat.
Kommuneting: Det vil være mer konsekvent om det lokale folkevalgte organet ble kalt kommuneting eller byting, mener Otto Strand. Foto: Privat.Vis mer

Ting er tingen!

Det folkevalgte organet på lokalt nivå bør i fremtida hete kommuneting eller byting.

Meninger

Tre ting(!) som taler for å bruke ting også på lokalt nivå: tradisjon, helhetstenking og markering av egenart.

Tradisjon: Ting-begrepet har vært i bruk fra før 800-tallet. På tinget møttes frie menn og avgjorde saker i henhold til lovene. I perioden 800-1300 var det tre områdeting eller lagting, og navnene fra da er fortsatt i bruk: Frostating i Trøndelag, Gulating på Vestlandet og Eidsivating på Østlandet. Begrepet «ting» er sterkt knyttet til avgjørelser i felles-saker og til anvendelse av lovgivningen. Denne tradisjonen ble også fulgt opp da samene fikk sitt folkevalgte organ, som ble kalt Sametinget.

Helhetstenking: I våre dager brukes begrepet «rett» i rettsvesenet. Vi har tingrett, lagmannsrett og høyesterett. På alle tre nivåer brukes altså den samme benevnelsen: «rett». Dette er en logisk og konsekvent navnebruk. Slik er det bare delvis når det gjelder folkevalgte organer. Her er det bare to av nivåene som har «ting» som felles navn: storting og fylkesting. På lokalnivået heter det kommunestyre eller bystyre. Hvis man endrer betegnelsen lokalt til kommuneting og byting, vil også de folkevalgte organene få en gjennomgående og logisk benevnelse.

Markering av egenart: Lokalt heter altså det folkevalgte organet kommunestyre eller bystyre. Betegnelsen «styre» brukes imidlertid også om mange andre organer i firmaer, lag og foreninger. Men det lokale folkevalgte organet er unikt, i den forstand at det blir valgt av folket, det har spesielle oppgaver for hele lokalsamfunnet og det knytter lokalsamfunnet sammen med det regionale og nasjonale nivået. Derfor vil det være naturlig at organet har et navn som markerer det i forhold til andre «styrer», som blir valgt på andre måter og har andre oppgaver. Med de oppgavene det lokale folkevalgte organet har, vil det være sakssvarende å bytte ut kommunestyre og bystyre med kommuneting og byting. Det vil markere det folkevalgte organets egenart.

På bakgrunn av det ovenstående er oppfordringa til Stortinget: La tradisjon, helhetstenking og viktigheten av lokaldemokratiet lede frem til et vedtak om at det lokale folkevalgte organet i fremtida skal hete kommuneting eller byting.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.