To kilo Oslo-historie

Oslo byleksikon kommer i dag i ny utgave. En byhistorisk begivenhet! Ikke minst fordi siste utgave fra 1987 lenge har vært utsolgt fra forlaget.

Den har til nå vært en av de mest etterspurte bøkene i Oslos antikvariater. Er antikvariatene «heldige», får de tre- fire eksemplarer i året til salg, mens etterspørselen er på flere hundre. Det henger både sammen med økende kunnskapstørst, og at Oslo er blitt en by vi bruker . Nå er Oslo byleksikon tilgjengelig for alle.

  • Oslo byleksikon tilhører de bøker jeg ikke kan unnvære. Jeg har et eksemplar av 1987-utgaven både hjemme og på jobben. Nesten daglig henter jeg opplysninger derfra. Så å si alt du ønsker å vite om hovedstaden, finnes mellom permene.

Og i den nye utgaven, som Kunnskapsforlaget, ved redaktør Knut Are Tvedt, utgir i samarbeid med Oslo Byes Vel, er stoffområdet ytterligere utvidet, blant annet med en fyldig kartavdeling over byen.

Det første byleksikonet om Oslo ble skrevet i 1938 av geografipedagogen Aksel Arstal. Hans målsetting var at «Boka skal inneholde det en osloboer bør vite om den byen og den omegnen han jamnlig ferdes i».

Man kan trygt si at Knut Are Tvedt og hans solide medarbeiderstab fortsetter tradisjonen.

  • Aksel Arstals leksikon har jeg dessverre aldri sett, derimot Carl Justs reviderte utgave fra 1966, og tredje utgave, der Reidar Hanssen var hovedredaktør. Siden den første kom, har bøkene stadig lagt seg ut. Mens Carl Justs bok var relativt liten og hendig, men ikke mindre tettpakket med stoff av den grunn, er nyutgaven blitt en stor bok i «vanlig» leksikonformat. Carl Justs bok veide bare 700 gram mot nyutgavens nesten to kilo. Dermed selvfølgelig lite egnet til å bringe med som guide på Oslo-runder. Kanskje neste tiltak fra forlaget kunne bli en komprimert lommeutgave, à la Gyldendals sagnomsuste Lommeleksikon, utgitt som Fakkelbok i 1962? Også blant de minneverdige oppslagsverk i ens liv.
  • Uansett størrelse, det er en fryd å bla og lese i Kunnskapsforlagets påkostede sisteutgave, faktisk bare 13 år etter den forrige. Flott illustrert i delikat design med overraskende opplysninger i rammer mellom alfabetiske opplysninger om gater, bygninger osv. Til og med en liten ramme over hedrete bypatrioter. Rolf Stranger, Jan Erik Vold, Arne Skouen og Mentz Schulerud er selvfølgelige navn.

harriet.eide@dagbladet.no

BEGIVENHET: Oslo byleksikon i ny utgave, etterlengtet av bypatrioter.