IKKE INTERESSERT: Lederen for landets største parti burde bruke opposisjonstilværelsen til å sette Solberg-regjeringens klimainnsats i et grelt lys. Men Støre er ikke interessert, skriver Arild Hermstad.
 Foto: Foto: Bjørn Langsem
 / Dagbladet<div><br><div><br></div></div>
IKKE INTERESSERT: Lederen for landets største parti burde bruke opposisjonstilværelsen til å sette Solberg-regjeringens klimainnsats i et grelt lys. Men Støre er ikke interessert, skriver Arild Hermstad. Foto: Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet


Vis mer

To tapte år med Støre

Jonas Gahr Støre har sviktet i sine to første år som partileder.

Meninger

Akkurat nå er det to år siden ble Jonas Gahr Støre valgt til ny leder for Arbeiderpartiet. Han hadde skapt forhåpninger om at partiet ville føre en ny og kraftigere klimapolitikk under hans ledelse.

Den debattglade og friske ministeren, som startet debattserier om norsk utenrikspolitikk, skulle reformere Arbeiderpartiet. Han virket nysgjerrig og åpen.

I åra før han ble partileder, bidro han selv til å skape forventninger om en ny klimapolitikk. Forhåpningene hadde bakgrunn i helt konkrete utspill fra Støre selv.

Da Støre var utenriksminister i 2009, slo han klimaalarm sammen med Al Gore. Havet vil stige dobbelt så mye som antatt. Støre kommenterte: «Dette er skremmende nyheter. Verdens ledere må nå komme fram til en løsning som sikrer dramatiske kutt i utslipp av klimagasser.»

På AUFs sommerleir 2014 åpnet han for å la deler av norsk olje bli liggende av klimahensyn. «Vi kan ikke være uberørt av budskapet om at to tredeler av oljen må bli liggende», sa den kommende partilederen.

Også i sin bok «I bevegelse. Veivalg for det 21. århundret» (2014) la han opp til nye virkemidler og tiltak i klimapolitikken: «Vi må anse klimaspørsmålet som førende for all politikk, som en ramme rundt økonomi og beslutninger, ikke som en enkeltstående sak.»

Støre markerte gjennomgående en sterkere verdiforankring enn sin forgjenger, sosialøkonomen Jens Stoltenberg.

Støre kunne latt seg inspirere av Reiulf Steen. I forbindelse med lanseringen av Besteforeldrenes klimaaksjon i 2006 sa Steen til Aftenposten: «Alle kjenner vi argumentene som pleier å veie imot: distriktsinteresser, næringsinteresser, sysselsetting. Hittil er det disse interessene som bestandig har vunnet. Nå har vi ikke lenger råd til å la miljøsaken tape.»

Jeg etterlyser den frittenkende og reformvillige utgaven av Jonas Gahr Støre, skriver Arild Hermstad. Foto: Jon Skille Amundsen
Jeg etterlyser den frittenkende og reformvillige utgaven av Jonas Gahr Støre, skriver Arild Hermstad. Foto: Jon Skille Amundsen Vis mer

Det startet friskt med Støre, men da han tok plass ved partiroret, la han en demper på seg selv. Nå lød det fra Støre, i en Aftenposten-kronikk: «Ap vil videreføre 40 års politikk ved å legge til rette for et stabilt og høyt aktivitetsnivå på sokkelen.»

Støre viste lederskap da han gikk inn for, og bidro til, at det norske Oljefondet nå trekker seg ut av kullindustrien. Vi håpet at uttrekket ville bli fulgt opp med tydelige vedtak som viser at klimakampen ikke stanser der. Første test kom denne våren. Skulle Oljefondet få lov til å investere i ikke-børsnoterte prosjekter i fornybar energi? Slike investeringer ble anbefalt av en ekspertkomité nedsatt av Finansdepartementet og av Norges Bank selv - og ville vært en klar seier for klima og miljø. Ap endte med å sikret flertall for at Stortinget ikke kom lenger enn der vi var for ett år siden: Det blir enda en ny utredning.

Denne våren har Støre og Arbeiderpartiet helhjertet støttet den 23. konsesjonsrundens åpning for olje- og gassleting i Barentshavet. Et høyt aktivitetsnivå på sokkelen skal fortsatt gjelde. Tanken fra AUFs sommerleir om at noe norsk olje og gass må bli liggende urørt, virker fjern. Det til tross for alvoret i den globale oppvarmingen. Nå i april meldte NASA at verden nå har hatt 369 sammenhengende måneder varmere enn gjennomsnittet.

For å toppe det hele, markerte Støre seg nylig som motstander av regjeringens flyavgift. Han tok selv til orde for en slik avgift i 2009, og en samlet miljøbevegelse slår fast at den må være langt høyere enn den regjeringen har vedtatt. LO er imot, og dermed vil heller ikke Ap.

Jeg etterlyser den frittenkende og reformvillige utgaven av Jonas Gahr Støre. Politikeren som er oppriktig opptatt av å la seg styre av egen klimakunnskap i jobben som partileder. Lederen for landets største parti burde bruke opposisjonstilværelsen til å sette Solberg-regjeringens klimainnsats i et grelt lys. Men Støre er ikke interessert.

Kanskje er han tøylet av sine partifeller, de to mektige oljelobbyistene Leif Sande, leder i LO-forbundet Industri Energi, og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass? I dag er det vanskelig å skille Arbeiderpartiets oljepolitikk fra oljeindustriens og Frp's oljepolitikk.