FOR MANGE: Dessverre egner Kjøretøyregisteret seg dårlig til å identifisere de traktorene som i hovedsak benyttes av aktive gårdbrukere, skriver SSB. Foto: NTB Scanpix
FOR MANGE: Dessverre egner Kjøretøyregisteret seg dårlig til å identifisere de traktorene som i hovedsak benyttes av aktive gårdbrukere, skriver SSB. Foto: NTB ScanpixVis mer

To traktorer per bonde

Fem per bonde stemmer ikke.

Meninger

På Dagbladets websider av 21.5.2014 presenteres en artikkel under tittelen «Norske bønder har fem traktorer hver». Dette oppsiktsvekkende høye tallet har avisen kommet fram til ved å dele det totale antallet registrerte traktorer i landet på antall bønder. Siden Statistisk sentralbyrå oppgis som en av datakildene, ønsker vi å opplyse om følgende:

For det første inkluderer «traktorer» slik de er avgrenset i Kjøretøyregisteret en rekke små kjøretøy som bare unntaksvis nyttes i tradisjonelt jord- og skogbruk. Dersom vi trekker fra traktorer som veier under 600 kg, sitter vi igjen med 230 000 traktorer for 2013.

For det andre brukes mange traktorer utenfor landbruket, som for eksempel i bygg, anlegg og industri. Det finnes også traktorer på landbrukseiendommer der jorda er leid bort, eller er ute av drift. Dessverre egner Kjøretøyregisteret seg dårlig til å identifisere de traktorene som i hovedsak benyttes av aktive gårdbrukere.

Ved to anledninger i senere år har imidlertid SSB foretatt en direkte kartlegging av antall traktorer i bruk på norske jordbruksbedrifter. Det resulterte i 114 000 traktorer i 2005 og 93 000 traktorer i 2013. Det tilsvarer henholdsvis 2,2 og 2,1 traktorer per bedrift.

I samme artikkel hevdes det også at en norsk gjennomsnittsgård er på 225 dekar, utmark medregnet. Dette tallet gjelder bare jordbruksareal i drift, det vil si at eventuell utmark kommer i tillegg.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.