To voksne trubadurer

Bjørn Eidsvåg og Åge Aleksandersen kommer fra så forskjellige miljøer som vel er mulig i dette lille landet vårt.

Eidsvåg kommer fra lavkirkelig bedehusmiljø innerst i Ryfylke, Aleksandersen er av taterslekt i Trøndelag. I går hadde de hver sin time på hver sin kanal. Etterpå ble det tydeligere for meg enn noen gang før at de er svært like i sine selvskrevne budskap. Framfor alt er de begge sterkt moralske, men ikke pekefingerløftende moralistiske. De tar opp allmennmenneskelige problemer uten å psykologisere. Og begge skriver tekster og melodier selv. Begge holder et høyt musikalsk og tekstmessig nivå.

Rustne

De er begge forhenværende unge mennesker med mangeårig erfaring, noe som gir dem naturlig autoritet og utstråling. Var det tilfeldig at Eidsvågs publikum i Jakobs kirke i Oslo var betydelig mer tilårskomment enn de blottende unge som flokket seg omkring Aleksandersen i Trondheim? Ingen av dem er skjønnsangere, snarere tvert imot: De har den rustne, røffe tonen som står som en bevisst kontrast til det ofte vbre innholdet i sangene.

I TV2s produksjon med Eidsvåg var det et brekk hvor Gerhard Helskog kom inn på scenen og laget en blanding av intervju og presentasjon av den syngende teolog. Verken form eller innhold var av en art som gjorde at vi ville beklaget det hvis det ikke hadde vært med. Det er ikke nytt at han ikke er imponert over Kirken, Den norske eller at han mener det største i kristendommen er budskapet om kjærlighet og nåde.

Solidaritet

Mens Eidsvåg i hovedsak synger om forhold som angår enkeltmennesket, er Aleksandersen videre i sin begrepsverden. Han sang «Rosalita» som han for snart 20 år siden spilte inn sammen med Björn Afzelius for det solidaritetsprosjektet de hadde sammen i Nicaragua. Han sang «Var det du Jesus» som handler om menneskenes velutviklede evne til å ta livet av alt som er godt og vakkert. Og han framførte sin egen julesang om taperne, om toleranse og manglende toleranse.

Og mens han lovet at han aldri skal delta i noen julekonsert, slik som så mange andre norske artister gjør, satt jeg tilbake og lurte på om han ikke er mer religiøs enn Bjørn Eidsvåg.

Andre halvpart av Aleksandersens konsert sendes neste fredag.