Tobakkskaderådet sjekker saken

- Dette må vi se nærmere på, sier Statens tobakkskaderåd.

-Jeg blir ikke sponsa

Direktør Liv Urdal i Statens tobakkskaderåd har bestilt videokassetter av flere av programmene «Du skal høre mye...»fra Tromsø. Til sammen er 100 programmer tatt opp.

På videokassettene vil direktøren kunne registrere at sigarettpakka på pianistens instrument alltid er der. - Dersom vi finner grunn til å granske saken nærmere, følger vi opp saken overfor vedkommende som muligens har overtrådt forbudet.

Urdal har flere eksempler på at røykesaker eksponeres i naturlige og mer søkte sammenhenger i både TV og film.
Men forskriftene om forbud mot tobakksreklame er tindrende klare. Heller ikke eksponering av sigarettpakker er tillatt i TV.

- Det er vanskelig å dokumentere at produktplassering skjer med forsett eller mot betaling. Men ut fra forskriftene er det ulovlig å eksponere tobakksprodukter selv uten å motta betaling, sier Urdal.