Tøff dame for frie ord

«Men for Satan» på bløtt dansk, slik høres det ut når Vibeke Sperling blir forbauset eller overrasket. Og det blir hun fortsatt, selv etter et langt og omflakkende liv i journalistikken.

Nå har den 57-årige damen nettopp forlatt Moskva etter sin andre korrespondentperiode i den russiske hovedstaden. Til høsten flytter hun til Oslo for å gå inn i Fritt Ords gjesteprofessorat i journalistikk og ytringsfrihet.

  • Hun etterfølger Arne Ruth, den tidligere kulturredaktøren i Dagens Nyheter, som nå vender tilbake til Sverige. Ruth har markert seg sterkt i løpet av sitt år i Oslo. Han har hatt studenter og gitt forelesninger på Blindern, men har også initiert og deltatt i debatter om ytringsfrihet og om kulturjournalistikk.
  • Med Vibeke Sperling i gjesteprofessoratet blir fokus trolig flyttet fra kultur til utenriksjournalistikk. Hun har arbeidet med utenriksstoff i hele sin karriere. I sin nye rolle vil hun konsentrere seg om medier og ytringsfrihet i overgangssamfunnene i Øst-Europa og Russland. Dette har hun særlige forutsetninger for å vite noe om. Hun var tett på som korrespondent da Berlin-muren falt i 1989 og da Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Konfliktene i Bosnia og i Kosovo har interessert henne spesielt, og i 2000 var hun medforfatter i boka «Etter Kosovo». I den framhever forfatterne EUs rolle i konflikten og argumenterer for suverenitetsfraskrivelse som nødvendig for internasjonalt samarbeid.
  • Sperling er et kjent navn for dem som tidligere sverget til den danske avisa Information, mediepuritaneres idealavis. Hun var journalist og seinere sjefredaktør for denne avisa, som flere ganger har vaklet på kanten av den økonomiske avgrunn. Seinere kom Sperling til Danmarks Radio, hvor hun ble utsendt til Moskva. Etter dette gikk hun inn i stillingen som utenriksredaktør i København-avisa Politiken, som også sendte henne som korrespondent til Moskva.
  • «Vibs» kalles Vibeke Sperling blant venner, og dem er det mange av. En av dem er NRKs Moskva-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld. På NRKs nettsider beskriver han henne som dansk presses Grande Dame. Han minnes da Sperling på begynnelsen av 1990-tallet fikk magesår og plutselig forsvant fra Moskva. Han og en dansk kollega fant henne på Botkin-hospitalets akuttmottak. Et redselsfullt sted, et hygienisk katastrofeområde med døde og døende på blodige bårer, drept i trafikken, av naboen, av ektemannen. Der satt Vibeke Sperling og leste, uforstyrret med brillene på nesa. Steinfeld konkluderer med at ukrutt ikke forgår så lett.