Tøffere i arbeidslivet

Ingress

Meninger

Lykkelig er den som sitter med fast jobb og gode framtidsutsikter. For arbeidsmarkedet hardner sakte, men sikkert til. I radionyhetene i går hørte vi om dramatisk fall i antall ledige stillinger. Søkemotoren Rubrikk.no som fanger opp de fleste stillinger som lyses ut på Internett, viser at det i mai var blitt 7500 færre ledige stillinger på et år. Det samsvarer med tall fra Statistisk sentralbyrå som viser et fall på 6500 ledige stillinger det siste året. Det er ikke snakk om full stans. Bare en tendens. I helse- og omsorgsvesenet er det fortsatt stort behov for folk og mange ledige stillinger. Totalt viser SSB-tall at det er 61000 ledige stillinger, så det er fortsatt noe å søke på.

Det er særlig i privat sektor det er blitt vanskeligere å få jobb. Mye tyder på at usikre konjunkturer og spesielle forhold på arbeidsmarkedet og i politikken samvirker. NHO er ikke overrasket over at arbeidsmarkedet er tøffere enn før. Det samsvarer med de signalene organisasjonen får fra sine medlemsbedrifter. Det er såkalt nedgang i aktiviteten og mindre behov for arbeidskraft. Mange bedrifter sitter på gjerdet. Kanskje venter de på lempninger i arbeidslivets regler som øker muligheten for midlertidige tilsettinger. Kanskje frykter de økt konkurranse fra utenlandske bedrifter i en stadig mer global økonomi. Kanskje erstattes behovet for arbeidskraft av ny teknologi. Og dessverre forsvinner annonseinntekter for mediebedrifter som er avhengige av slike.

De siste åra har makroøkonomene vært bekymret for todelingen av norsk økonomi. Oljerelatert industri har hatt mange år med gode tider. Nå skriver stadig flere prognosemiljøer at investeringsnivået i offshorenæringen vil falle. Det vil selvsagt påvirke den fastlandsindustrien som leverer til oljenæringen.

Både i industrien og i byggebransjen er det dessuten stort tilsig av arbeidskraft utenfra. Arbeidsinnvandrere fra lavkostland bidrar til å holde lønnsnivået moderat. Etter hvert blir innleid arbeidskraft et alternativ for mange bedrifter. Ikke bare i bransjer med tradisjonelt lavt lønnsnivå som i renholds- og i restaurantbransjen. Daglig leser vi om myndighetenes og arbeidslivets parters utrettelige, men noe avmektige kamp mot sosial dumping. Mye tyder på at det norske arbeidslivet er i ferd med å bli varig endret. Det er en stor politisk utfordring å sørge for høy sysselsetting, lav ledighet og trygge ansettelsesvilkår. Da er det viktig å se hvordan små og store tannhjul virker sammen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.