Togtragedien

Togkollisjonen på Rørosbanen tirsdag dominerte selvsagt nyhetsbildet i hele går. Vi merker gjennom nyhetsdekningen at Norge er et lite land som nå er i sorg. Ulykken skremmer, den kommer så tett på. I går ville mange reisende ha plassbillett langt bak i toget.

I løpet av døgnet flyttet ulykkesfokus seg fra kontinuerlig oppdatering av redningsarbeidet på åstedet, sjokkreaksjoner og medlidenhet - til reaksjoner fra overlevende, mulige ulykkesforklaringer, drøftinger og kritikk av NSBs manglende sikkerhetssystemer.

Spørsmålene som ble stilt i alle kanaler, var: Kjørte det ene eller begge togene på rødt lys? Hvordan kunne det i så fall skje? Kan det ha vært feil ved lysanleggene? Hvorfor ble togene ikke stoppet før de kolliderte ved den nedlagte stasjonen Åsta? Og har NSB på Rørosbanen, og på andre strekninger, virkelig ikke annen sikring ved teknisk eller menneskelig svikt, enn noen mobiltelefoner?

Uro

Dagsnytt Atten var direkte inne fra pressekonferansen der direktør i Jernbaneverket, Steinar Killi, svarte på spørsmål. Dagsnytt-reporter Peter Svaar stilte nødvendige spørsmål. Var mobiltelefonen den eneste muligheten til å varsle? Killi uttalte at mobiltelefonen ikke er en del av sikkerhetsopplegget til NSB. En slik ulykke skal ikke inntreffe hvis det ikke forekommer teknisk eller menneskelig feil, sa Killi. At NSB faktisk ikke har noen sikring på en rekke strekninger, ikke engang togradio, var urovekkende informasjon for oss som reiser med NSB. I tillegg fikk vi vite at konduktøren ikke lenger er med på å sjekke lysene, dette er nå togførerens eneansvar.

Hårfint

Både Dagsrevyen og TV2 hadde utvidet sine hovedsendinger og leverte grundige sendinger. Dagsrevyen startet med en reportasje der reporter Kristi Marie Skrede beskrev hva som hadde skjedd på åstedet - og balanserte. Skillet mellom medfølelse, skildring - og støtende grafsing og påklistret patos, er hårfint.

Det er klokt av NRK å bruke en erfaren seniorjournalist som Geir Helljesen på åstedet. Unge, uerfarne reportere bør ikke «bære» vanskelige direktesendinger der balansen mellom pågående journalistikk og respekt/tilbakeholdenhet er særs viktig. Men også erfarne reportere kan gå over streken. Helljesen burde unngått spørsmålet om ofrene hadde lidd før de døde.

TV2 la mer vekt på den kritiske årsaksdrøftingen enn NRK. Intervjuet med professor Terje Dalen ved NTNU, som var sterkt kritisk til NSBs sikkerhetssystemer, beroliget ikke.