Tok salen med storm

Hun tok selvfølgelig publikum med storm, men ikke som barnestjerne. Det var det mest bemerkelsesverdige da 13 år gamle Vilde Frang Bjærke spilte Sarasates «Carmen-fantasi» med Oslo-Filharmonien under Mariss Jansons i går kveld.

I utgangspunktet var det hele som et halsbrekkende sirkusnummer, fordi akrobatikken på gripebrettet som Sarasate legger opp til også skal times med et stort symfoniorkester i raske rundkast mellom ulike tempi. Det kan være vanskelig nok for solister med rutine som stabiliserende faktor. Og det må gjøres virtuost, for at det lille oppvisningsnummeret ikke skal ende som dvask parafrase.

Ubesværet

Så mye om fallhøyden - som ikke så ut til å plage Vilde Frang Bjærke det minste. Ubesværet og inntagende dro hun i gang de første pizzicatoene, før hun grasiøst sprang mellom reinstemte flageoletter og energiske dobbeltgrep. Det var som å se en gymnast helt ubesværet gjøre sine innstuderte C-momenter på kanten av stupet.

Men etter hvert skimtet vi hvorfor det nettopp ikke dreide seg om tusenkunster, men om musikkutøvelse på høyt nivå. Gjennom all viraken og alle effektene fornemmet vi roen i foredraget, som klangbunn for en tone som bar gjennom det hele. Og vi øynet musikeren midt i alt oppstusset, i total konsentrasjon om den stemmen som hun hadde gjort til sin egen, og som hun bød på mer av, i Bach som ekstranummer.

Perfekt gentleman

Det hadde ikke helt vært mulig uten Mariss Jansons, som opptrådte som den perfekte gentleman. Nennsomt, nesten ærbødig, bød han sin unge partner opp til dans, lydhør for hver minste antydning i Vilde Frang Bjærkes spill, også for vaklende hint om mulige feiltrinn som han nesten umerkelig fanget opp og satte på rett kurs igjen.

Slik behøvde hun ikke å skjenke forholdet til orkestret en tanke, fordi Jansons selv viet all sin oppmerksomhet til samspillet. Han tok så visst ut effektene. Men bare der hvor risikoen var minimal for å forstyrre den skjøre balansen. Ellers danderte han hele klangteppet florlett rundt sin unge solist, som vakkert gjenskinn av en strålende prestasjon, med Vilde Frang Bjærke som det absolutte midtpunkt.

stale.wikshaland@dagbladet

<B>STOR SUKSESS:</B> 13 år gamle Vilde Frang Bjerke fikk stående applaus i går kveld.