Toleransen i KrF

PER STEINAR

Osmundnes beskylder i Dagbladet (10\09) Ap for å være en trussel mot frihet og toleranse. KRFU- lederen har mye rett i sin kritikk av Ap, men når Osmundnes prøver å fremstå som en frontkjemper for disse verdiene, forteller det mer om dobbelmoralismen i KrF enn det gjør om virkeligheten. Sannheten er at KrF på alt for mange områder står i diametral motsetning til verdiene frihet og toleranse. Partiet vil f. eks. ikke garantere for ytringer de selv ikke liker, bare i den grad det ikke rammer menneskeverdet vil KrF tillate ytringer. Med tanke på at fremstående

tillitsvalgte i KrF ved gjentatte anledninger har beskrevet homofile i nedsettende termer vil disse menneskene kunne bli dømt for diskriminerende utsagn, gitt at partiets egen politikk fikk flertall (Muligens med unntak av kristne fundamentalisters rett til å komme med perverterte utsagn).

DE SAMME

standarder gjelder dessverre ikke alle. Prostitusjon og pornografi er eksempler som demonstrer Osmundnes forvridde frihet/ toleranse begrep. Ettersom prostitusjon og pornografi er ting som ikke faller i smak hos KrF, er dette ting som må forbys. Toleranse overfor mennesker i porno eller prostitusjons bransjen er mindre viktig. Likeledes er det med menneskets frihet til selv å velge. KrFs frihetsbegrep innebærer at mennesker prinsipielt sett ikke kan velge utover det som faller i smak hos KrF, hvilket er nøyaktig det samme som Osmundnes beskylder Ap for. Intet ville glede mer enn om KrF ble en alliert i kampen for et tolerant samfunn. Men verken retorisk eller i praktisk politikk er det ting som tyder på at dette er nært forestående. Det er tydelig at Osmundnes ser tornen i andres øye, men han burde definitivt legge større merke til bjelken i sitt eget.