Tomb Raider 2: Livets vugge

DVD: «Dette er det største funnet siden pyramidene,» blir det sagt tidlig i filmen og det sier det meste.

Hallo?

Pyramidene har ligget fullt synlig siden de ble bygd!

Ja, ja.

Det som er bra her er kulissedesignen og foto. Følgekommentaren fra regissør de Bont er av det tekniske slaget, interessant nok hvis du har sansen for slike detaljer.

I tillegg er her en serie bakomfilmer som heller ikke er dumme.

I motsetning til selve filmen.