Tono-avgift på Internett

De som gjør musikk tilgjengelig på Internett, må heretter betale for seg. Fra lørdag 1. november innfører rettighetsselskapet Tono egne tariffer for musikk på nettet.

- I to år har kommersielle selskaper så vel som private dataentusiaster uten vederlag fått lisenser fra Tono for å legge ut musikk på nettet. Nå kommer midlertidige og symbolske tariffer som også dekker Internett-området, sier juridisk konsulent i Tono, Inger Elise Mey.

Avgiftsleggingen av musikk på nettet skjer etter de samme prinsippene som på andre tariffområder. Gjør du musikk tilgjengelig, skal også opphavsmannen ha vederlag for det gjennom Tono. Men for musikk på nettet er satsene lavere og formatene forskjellige fra mer tradisjonelle konserter eller innspillinger. (NTB)