Toppmøte om Ibsen

Kåre Conradi og Maria Bonnevie spiller sammen for første gang når Ibsens «Kongsemnerne» fra høsten settes opp på de nordiske nasjonalteatrene.

Nordens fremste skuespillere tar del i storsatsingen under ledelse av den norske regissøren Aleksander Mørk Eidem. Conradi spiller Håkon Håkonsson, mens Bonnevie har fått rollen som hans hustru. I rollen som Skule Bårdsson møter vi svensken Örjan Ramberg, mens Danmarks største skuespiller, Jørgen Reenberg, skal spille biskop Nikolas.

Conradi syntes det var en ære å bli spurt av Nationaltheatret om å være med, og avbrøt sin permisjon i England for å rekke prøvene i København. Der har han og Bonnevie oppholdt seg noen uker.

- Vi ler mye og jeg trives veldig godt med å jobbe med henne. Hun er en svært god skuespiller, sier Conradi om sin motspiller. Han føler seg priveligert som får jobbe med noen av Nordens beste skuespillere.

- Det er som et friskt pust. Vi vet ikke så mye om hverandre, og det å starte med blanke ark kan være en fordel.

Om rollen sier Conradi:

Håkon er hel i sin gjerning, utfordringen er å finne nyansene.

Ibsens nasjonalromantiske epos får premiere på Det Kongelige Teater i København i september. Deretter flyttes det til Dramaten i Sverige, før det settes opp på Nationaltheatret i Oslo. Initiativet til samproduksjonen kommer fra stiftelsen Nordisk Nasjonal Teaterpris, og meningen er at det skal settes opp tre stykker med dramatikere fra alle de tre landene. Danskene har fått velge først, og valget falt altså på Ibsen.

Mørk Eidem mener Ibsens «Kongsemnerne» egner seg spesielt godt for et samarbeid på tvers av landegrensene. Stykket handler om samlingen av Norge på 1200-tallet.

- Akkurat som samlingen av ulike stammer var et tilnærmet umulig prosjekt, er det også vanskelig å få ulike språkgrupper til å forenes. Mangfoldet står i veien. Regissøren har også merket seg at de tre nordiske nasjonalitetene har bemerkelsesverdig ulik spillestil.

- Danskene er mye mer oppmerksomme på publikum - både på godt og vondt. De kjenner publikum mye bedre enn svenskene, som er veldig introverte. Nordmennene ser på skuespill som en idrettsprestasjon.

SPILLER SAMMEN: Skuespillerne Kåre Conradi og Maria Bonnevie spiller i Ibsens stykke «Kongsemnerne», som har premiere i København i september.