Tore Johansen

Fin oppfølger fra ung trompeter.

Trompeteren Tore Johansen og hans kvartett, som platedebuterte i 2000 med Karin Krog som gjestevokalist, er her med CD nr. to, kalt «Happy Days». Bassisten Ole Morten Vågan har tatt Bjørn Alterhaugs plass, de øvrige er som sist Jan Gunnar Hoff, piano, og Finn Sletten, trommer.

Tore Johansen er vel passe lei av å høre at han kommer fra Chet Baker / Art Farmer - de lar seg neppe fjerne fra det musikalske anegalleriet, men 24-åringen er i høy grad sin egen. Tilnærmingen til stoffet virker veloverveid og cool, men i hans vibrato-frie, direkte sound er det også atskillig varme. Som for eksempel i hans egen komposisjon «Alone», som er åpningssporet.

Fem av de ni sporene er laget av kvartettens egne medlemmer, og variasjonsbredden i tempi og stemninger er større enn på forrige CD. Musikken de skaper nå har sterkt preg av bebop-jazzens uttrykk. Det vi hører er fire fremragende musikere, på én og samme gang i fri og disiplinert utfoldelse.