«Tortur i Norge»

JEG REAGERER

på påstandene som Dagbladet fremsetter på lederplass 5. oktober 2004.

Norges behandling av asylsøknader er i samsvar med internasjonale standarder og de enkelte vedtakene er betryggende. Å bruke økonomiske virkemidler for å få personer med endelig avslag til å samarbeide for å få et gyldig reisedokument er ikke i strid med folkeretten og UNHCRs retningslinjer. Jeg tar også avstand fra Dagbladets bruk av begrepet «tortur».

Begrepsbruken hører ikke hjemme i denne sammenheng, og innebærer en forflatning av begrepet som jeg ikke hadde trodd at Dagbladet ville bidra til. Jeg vil igjen få minne om at asylinstituttet er et særskilt instrument for å gi personer internasjonalt vern. Har man ikke behov for slikt vern og derfor får avslag på asylsøknaden, har man en plikt på seg til å forlate landet fordi man ikke lenger har et lovlig opphold her. Regjeringen mener at det å få et endelig avslag på asylsøknaden faktisk må få noen konsekvenser for den enkelte.

IMIDLERTID HAR

sosialkontorene plikt til å yte nødhjelp, også til personer med ulovlig opphold, men ikke noe mer enn det. Dersom de som nå ikke vil samarbeide med myndighetene om å avklare sin identitet, og å søke om akseptert retur, ombestemmer seg og likevel vil samarbeide, vil de igjen kunne få tilbud om plass i mottak inntil utreisen kan finne sted.