Tøffe tak om lovendring

Ingress

Meninger

Mens de borgerlige partiene forhandler om neste års statsbudsjett, krangler høyre- og venstresida i norsk politikk om virkningene av Robert Erikssons forslag til ny arbeidsmiljølov. Som kjent har et utkast, med flere valgalternativer, vært ute til høring. Blant høringsinstansene er Arbeidstilsynet som har pekt på mulige uheldige konsekvenser ved de nye forslagene.

I Stortingets spørretime onsdag barket Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen og arbeidsminister Robert Eriksson sammen. Trettebergstuen mener Eriksson feilinformerer Stortinget når han sier at det ikke finnes forskning som dokumenterer at de foreslåtte endringene vil gi økt helserisiko. Dette avviser Eriksson og slår tilbake med at Ap bevisst bruker forskningsrapporter feil. Hvorpå Trettebergstuen viser til at Ap lenge har påpekt at regjeringen ser bort fra advarsler fra regjeringens egne eksperter, Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

I gårsdagens «Politisk kvarter» var språkbruken dempet noe, men tonen like hissig. I Erikssons sted stilte Høyres Arve Kambe i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Frontene er klare. I denne saken står den politiske venstreside og arbeidstakerorganisasjonene mot den politiske høyreside som har arbeidsgiverorganisasjonene på sin side. Kanskje er det tendenser til overspill fra den ene kanten og underspill fra den andre. Men det er liten tvil om at økt adgang til midlertidige stillinger og lengre arbeidsøkter får konsekvenser for så vel bedrifter som for de ansatte. En mer «fleksibel» arbeidsmiljølov har vært et krav fra arbeidsgiverorganisasjonene i mange år. Nå har de fått en regjering som lytter mer til dem enn til arbeidstakerne.

Regjeringen kan lett få flertall for sine forslag, siden Venstre i dette spørsmålet er like ivrig som Høyre og Frp. Men det vil garantert bli bråk når de store arbeidstakerorganisasjonene mobiliserer. Spørsmålet er hvor godt regjeringspartiene tåler vedvarende konflikt etter rundene rundt statsbudsjettet og velgerflukten som har fulgt i budsjettkrangelens kjølvann. Uansett vil det være klokt om regjeringen merker seg hvor massiv motstanden er mot lovforslagene og også hva som faktisk står i høringssvarene de har bedt om.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.