Uansvarlige: Særlig Ap har det siste halvåret gjort det til en kunst å være uklare og uansvarlige i den aller viktigste samferdselssaken for Oslo og Akershus, skriver MDGs Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Nikki Schei. Foto: Fra partiet.
Uansvarlige: Særlig Ap har det siste halvåret gjort det til en kunst å være uklare og uansvarlige i den aller viktigste samferdselssaken for Oslo og Akershus, skriver MDGs Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Nikki Schei. Foto: Fra partiet.Vis mer

Total ansvarsfraskrivelse og forakt for velgerne

Det store spørsmålet, som både Høyre og Arbeiderpartiet enda ikke har svart klart på, er om ny E18 skal bygges.

Meninger

Da samferdselsutredningen for Oslo-navet ble lagt frem sist uke, var det en god dag for alle som ønsker å prioritere kollektivt foran bil i stor-Oslo. Anbefalingene fra Ruter, Jernbaneverket og Vegvesenet for å møte befolknings- og transportveksten i Stor-Oslo er ny T-banetunnell, nye togtunneller og nye trikkelinjer. Det store spørsmålet, som både Høyre og Arbeiderpartiet enda ikke har svart klart på, er om ny E18 skal bygges. Særlig Ap har det siste halvåret gjort det til en kunst å være uklare og uansvarlige i den aller viktigste samferdselssaken for Oslo og Akershus.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har, etter først å ha stemt igjennom Oslopakke 3 i Stortinget sammen med daværende partisekretær Raymond Johansen, åpnet for reforhandling av E18. Samme Raymond Johansen tar nå til orde for en «slanking» av ny E18, og uttaler: «Vi er enig i at det er behov for nye trafikkløsninger vest for Oslo, men Statens vegvesen må være krystallklare ved å si at planene og omfanget ikke fører til økte utslipp eller økt trafikkbelastning inn mot Oslo.» Vel, Vegvesenet er rimelig klare i sine beregninger: Ny E18 vil føre til 50 prosent mer biltrafikk inn mot Oslo. Forskere ved Transportøkonomisk Institutt er krystallklare på det samme: Mer vei vil gi mer biltrafikk og deretter enda mer kø, helt i tråd med all internasjonal forskning på området.

Eirik Sivertsen, samferdselspolitisk talsmann for Ap, sa dette i forkant av fremleggingen av utredningen av Oslo-navet: «Vi kommer ikke til å ta stilling til hvordan E18 skal utbedres og hvilke kostnadsrammer vi kan gå med på før saken er reforhandlet.» Da det fra blant andre De Grønne ble påpekt at dette er en total ansvarsfraskrivelse og forakt for velgerne, som om en måned skal stemme på det partiet de mener vil gi Oslo og Akershus det beste kollektivtilbudet, svarte Sivertsen med et innlegg i Aftenposten som ikke kan kalles noe annet enn uforpliktende tåkeprat. Utover dette innlegget, som ikke svarer på noe som helst, er Sivertsens kommentar «ingen kommentar».

Kjell Maartmann-Moe, Aps ordførerkandidat i Bærum, sier følgende: «Ap i Bærum, Oslo, Akershus og nasjonalt går inn for Oslopakke 3.» I et intervju med Aftenposten 12. august sier Hartmann-Moe at Ap har stemt for at ny E18 skal bygges i tråd med klimaforliket. Dette har tvert imot Ap, sammen med Høyre, stemt imot, så enten lyver Maartmann-Moe bevisst, eller så er han fullstendig uvitende om sitt eget partis prioriteringer. E18-kaoset i Norges største parti når komiske høyder når samme Maartmann-Moe uttaler at «Vi puster inn den samme luften her som i Oslo.» Nei, Maartmann-Moe: Oslo har så dårlig luft at barn, eldre og astmatikere må holde seg inne store deler av vinteren, og en samlet fagekspertise har krevd at grenseverdiene må ned. Ny E18 vil gjøre lufta enda dårligere - også i Bærum, kan vi legge til.

De Grønnes visjon er å gi folk gatene og byene tilbake. Moderne byutvikling handler om å få den unødvendige biltrafikken vekk, og legge til rette for mennesker, sykling og kollektivreisende. Det som er god miljøpolitikk vil også gjøre Oslo og Akershus til bedre steder å bo. Å redusere biltrafikken er helt nødvendig både for å bedre lufta og for å få kutte klimagassutslippene.

Ap stemte på sin side ned De Grønnes forslag i Stortinget i vår om ikke å bygge flere kapasitetsøkende motorveier inn til storbyene, og har altså stemt imot at ny E18 skal bygges, i tråd med Klimaforliket. Vi krever nå at partiet klargjør sitt standpunkt til ny E18. Velgerne fortjener et svar.

Dette innlegget er publisert under vår nye seksjon for lokale meninger. Her kan du lese flere innlegg, eller skrive til oss.