Total krise i NRK

Både NRK2 og P3 kan ryke dersom NRK ikke klarer å rydde opp i det økonomiske kaoset statskanalen er havnet i. Dagbladet kan i dag dokumentere at NRK er i så akutt pengemangel at de knapt har penger til å drive fram til mars 2001.

Førdes kriseplan

Ny NRK-sjef i januar

Det kommer til å gå hardt utover alle aktiviteter i NRK neste år. Det blir mindre sport, underholdning, dokumentar og fakta. Gårsdagens styremøte gjør det klart at statskanalen går et beintøft år i møte:

  • Kassa er nesten tom. Styret behandlet i går en sak om etablering av kassakreditt i januar/februar.

Det er bare så vidt penger til drift av NRK fram til neste lisensinnbetaling fra seerne 1. mars. Samme problemstilling kan bli aktuell i september og i mars 2002.

  • NRKs styre vedtok i går NRK-sjef Einar Førdes spareplan med unntak av ett punkt: De godtar ikke et forslag fra Førde om å la budsjettet ha et underskudd på 75 millioner kroner.

Dette bekreftet Torger Reve da Dagbladet i går under en pressekonferanse spurte om styret hadde godkjent Førdes sparepakke. Dermed står styrets krav om at budsjettet skal i balanse ved lag.

  • Krisa er så akutt at det i verste fall kan bli aktuelt å legge ned NRK2 og P3. Men først vil morgensendingene til høsten ryke.

190 millioner

Dagbladet skrev i går at NRK må spare inn 115 millioner kroner på neste års budsjett. Etter at styret i går ikke ville la Førde føre 75 millioner som underskudd, vil kuttene etter det Dagbladet forstår bli på svimlende 190 millioner kroner. I sin spareplan til styret ramser Førde opp en rekke konsekvenser dersom styret ikke godkjenner et underskudd på 75 millioner kroner. Han konkluderer likevel med at følgende kan komme til å skje:

«Det er sannsynligvis mer realistisk å endre eller kutte sendeflater eller hele kanaler med et visst innslag av variable kostnader, for eksempel vurdere NRK2. Et ikke ubetydelig lager av innkjøpte programmer gjør at en eventuell beslutning om nedleggelse ikke kan iverksettes umiddelbart.»

NRK2 ofres i så fall før P3 fordi radiokanalen er den eneste møteplassen for ungdom og unge voksne. Likevel vurderes P1 og P2 foran P3, slik at den i verste fall ryker først.

Summen av disse tre forslagene er en innsparing på 190 millioner kroner.

Beslutningene om hvor kuttene skal foretas og hvem som blir overtallige skal være endelig ferdig innen januar 2001.

Slutt på frilisens?

NRK-sjef Førde har i sparepakka si lett så å si med lys og lykte over hele organisasjonen etter penger som kan spares. Blant annet konkluderers det med at den siste lisenskampanjen resulterte i færre lisenser enn planlagt. Det kommer fram at det er 5900 frilisenser i NRK-systemet, det vil si hovedsakelig ansatte som slipper å betale. Denne ordningen har han nå vurdert fjernet: Bare disse alene representerer ti millioner kroner, men må ved bortfall kompenseres ved økte lønninger.

Men ett lyspunkt er det: Lisensavdelingen har klart å redusere budsjettet med 1,2 millioner kroner i 2001. Da er også en momsøkning på lisensbrevets porto regnet med.

DYSTRE TALL: Kringkastingssjef Einar Førde og styreledern Torger Reve vil ikke si noe om hvor kuttene kommer, men i verste fall kan både morgensendingene, NRK 2 og P3 forsvinne fra NRK-kartet.