Totalitært mageplask

MARIE SIMONSEN ønsker at kvinners likestilling skal stå over religionsfriheten (Dagbladet 20/4). Det hun dermed etterlyser er et mer totalitært samfunn. Jeg vil gjerne tro at Marie Simonsen ønsker det beste for sine medsøstre. Hun protesterer mot at kvinner skal diskrimineres. Det skal hun selvsagt ikke kritiseres for. Kampen for kvinners rettigheter er ikke vunnet. I en rekke samfunn blir kvinner tvangsgiftet, tvunget ut i prostitusjon og omskåret. Millioner av kvinner mangler basale sosiale og sivile rettigheter. Det skal vi kjempe i mot. Men har Marie Simonsen tenkt over konsekvensene ved å hevde at likestillingen skal gå foran religionsfriheten? Det er vanskelig å se det annerledes enn at hennes ønske vil innebære at muslimske trossamfunn skal tvinges til å ansette kvinnelige imamer og at den katolske kirke skal ha kvinnelige prester. I så fall befinner Dagbladredaktøren seg langt inne i intoleransens landskap. For det er frivillig om mennesker vil være med i et trossamfunn. De som ikke tolererer at trossamfunnet deres gjør forskjell på menn og kvinner, kan melde seg ut.

MEN HVILKEN mulighet skal så de ha som kjenner seg bundet av samvittigheten i slike spørsmål? Resultatet vil bli at dem - som i følge Marie Simonsen diskriminerer kvinner - blir avskåret fra å tilhøre et trossamfunn i pakt med deres tro. Slike trossamfunn blir forbudt ved hjelp av likestillingsloven - hvis Simonsen får sin vilje. Det kan ikke forstås som noe annet enn en fundamentalt angrep på religionsfriheten. Misjonssambandet mener at kvinner og menn skal ha noe ulike funksjoner i menighetssammenheng - selv om vi protesterer mot merkelappen diskriminering. Kvinner kan blant annet ikke velges inn i vårt hovedstyre. Marie Simonsen er sikkert rystet over dette, og det er en ærlig sak. Men vårt standspunkt skyldes at Bibelen sier at det skal være forskjell mellom menn og kvinner. Hvis vi ikke får lov å praktisere dette i praksis, betyr det at trosfriheten er innskrenket. Og paradoksalt nok: det gjelder også for de mange kvinnene som støtter Misjonssambandets ståsted.

Så er det selvsagt mulig at Simonsen ikke ønsker å tvinge trossamfunn til full likestilling. I så fall sliter hun med å kommunisere. Og det er litt leit når man er avisredaktør.