Trafikk, panikk - og politikk

KJÆRE VALGJERD

Svarstad Haugland.

Du er ikke samferdselsminister. Likevel henvender jeg meg til deg om betydningen av trafikkregler. Du forstår snart hvorfor.

Du skal i dag møte representanter for landets forleggere, bokhandlere og bokklubber. Et møte som er kommet i stand fordi de ikke blir enige om en ny bransjeavtale. En avtale som i realiteten er trafikkregler som aktørene hittil har forpliktet seg til å overholde. Trafikkreglenes betydning for liv og helse på veiene, til sjøs og i luften kjenner vi.

DEN BETYDNING

bokbransjeavtalens trafikkregler har hatt for det nasjonale åndslivs helse, aksepteres også av de aller fleste. Norge har vært et foregangsland i verden når det gjelder å utarbeide trafikkregler i kulturlivet. President Roosevelts berømte ord under krigen om «Look to Norway» er i etterkrigstiden blitt overtatt av politikere i en rekke land som har hentet inspirasjon i Norge til hvordan såvel bokbransjen som andre deler av deres eget kulturliv skal videreutvikle seg.

Det må forundre disse at disse trafikkreglene nå er i stor fare for å bli fjernet i Norge. Du må også ha lurt på hva i all verden som har skjedd spesielt det siste året, nå når forlag står mot forlag, bokklubb mot bokklubb, bokhandel mot bokhandel, bokhandel mot bokklubb, forlag mot bokhandel, bokklubb mot forlag. Men du og dine medarbeidere kom nok raskt fram til svaret. Det var heller ikke en så krevende oppgave. Trafikk og panikk er hovedstikkordene:

ØKT TRAFIKK,

mer tungtrafikk, sterkt økende tendens til regelbrytende trafikk, mer aggressiv trafikk og kjøretøyer med skiftende identitet og eiere har ført til stadig hissigere rop: Vi må kjappere fram! Færre trafikklys! Bort med fartsdumper, vikepliktregler, fartsregler, forkjørsrett, egne filer for utrykningskjøretøyer, sinkende skoletrafikkpatruljer. Mens det statlige organet med landets mest løgnaktige navn, Konkurransetilsynet, har ropt halleluja!

I dag vil du og dine nærmeste medarbeidere møte bokbransjens transportører. På hvert sitt vis bringer forleggere, bokhandlere og bokklubber bøkene ut til kunden. Ytterligere en aktør i bokbransjen vil være til stede på møtet, nemlig representanter for forfatterne.

VI SOM SKRIVER

bøkene har gjort lite av oss disse månedene, samtidig som mange transportører har agert i det offentlige rom som oppjagede unger i radiobiler. Det er fordi vi i alle år har hatt tillit til at transportørene kunne enes om hvilke trafikkregler de skulle følge på sine ofte kronglete kjøreruter mellom bokskriver og bokkjøper. Det har de også klart, gang på gang.

Men nå er de åpenbart ute av stand til det.

Skyldfordelingen får vi overlate til historikerne.

Men vi kan ikke overlate transportørene retten til å avvikle trafikkreglene - som er så viktige for kulturnasjonens liv og helse.

FORFATTERFORENINGENE HAR

uttrykt stor uro over faren for at trafikkreglene skal forsvinne. Enten vi skriver romaner, dikt, skuespill, filmmanus, biografier, reiseskildringer, essays eller lærebøker gjør vi i sum Norge rikere på opplevelser, inntrykk, følelser, innsikt og kunnskap. Svært mange av oss er overbevist om at hvis transportørene får ture fram uten trafikkregler, vil to parter bli skadelidende: forfatterne og leserne. Kravet til forfatterne om å skrive bøker som er spesialprodusert for å passe inn i transportørenes pallsystemer for hurtig og sikker levering til bokkjøperne, vil øke kraftig. Dette vet vi gjennom kolleger i land som enten mangler de norske trafikkreglene, eller som har avviklet dem. Mer råkjøring vil gå ut over kvalitet og mangfold. Dermed blir befolkningen i sum åndsfattigere.

TRAFIKKEN HAR ØKT.

Panikken har dessverre grepet mange av transportørene, de vil nå hurtigere fram til flere og mener løsningen er færre trafikkregler. Trafikk og panikk er en livsfarlig kombinasjon. Derfor trengs det rett og slett politikk. Derfor denne henvendelsen til deg som har det overordnete ansvaret for trafikkreglene i kulturlivet.

Med optimistisk hilsen Ingar Sletten Kolloen.