Trafikken må ned

DAGBLADET GJØR SEG

til asfaltlobbyens talerør når de 13. april påstår at det er miljøvennlig å gjøre bilkjøring lettere. Biltrafikken er blant de suverent største forurenserne i Norge. Men miljøproblemene fra en voksende bilpark løses ikke ved å gjøre det billigere og enklere å kjøre bil.

Utslipp av farlige klimagasser og skadelig luftforurensing fra veitrafikken er økende. Stadig flere biler på veiene er en av hovedgrunnene til at Norge sliter med å oppfylle våre internasjonale forpliktelser for kutt i klimaforurensingen. Og hvert år får hundrevis av nordmenn forkortet sine liv som følge av helsefarlig luft i trafikkbelastede områder.

Dagbladets bilspaltist later til å tro at løsningen på disse alvorlige miljøproblemene er lavere bilavgifter. Her havner han i dårlig selskap. Trafikkforurensingens forkjempere, med NAF og oljeindustrien i spissen, bruker gjerne miljø og trafikksikkerhet som alibi når de argumenterer for å gjøre bilkjøring lettere. Men for miljøet vil det viktigste alltid være å redusere biltrafikken. Det gjør man best ved å satse på alternativene.

INGEN ØNSKER

å forurense. Hvis den miljøvennlige kollektivtransporten blir et godt nok alternativ til å stå i bilkø på vei til og fra jobb, kan biltrafikken reduseres. Mellom byene på Østlandet kan jernbanen få millioner av nye reisende hvis hundre år gamle skinner byttes ut med moderne dobbeltspor.

Dagbladet har rett i at det er politikerne som sitter med ansvaret for trafikkforurensingen. De kan velge å gjøre noe med den, eller de kan la være. I disse dager behandler Stortinget en ny Nasjonal Transportplan. Den vil vise om politikerne ønsker å gi oss en kollektivtrafikk som kan være et moderne og miljøvennlig alternativ til forurensende bilkjøring.