Tragisk å ikke ha dyrepoliti ennå

Svært grove tilfeller av sadisme er avdekket i Norge, men sakene henlegges nærmest rutinemessig.

TRAGISK: Dyremishandling blir ikke slått ned på, sier NOAH      Foto:  Roland Schgaguler NTB / Scanpix
TRAGISK: Dyremishandling blir ikke slått ned på, sier NOAH Foto: Roland Schgaguler NTB / ScanpixVis mer
Meninger

Engasjementet for dyrs rettsvern og dyrepoliti er sterkere enn noen gang i norsk historie. Over 8000 er forhåndspåmeldte til NOAHs markering for dyrepoliti over hele landet den 4. oktober - 6000 er ventet foran Stortinget.

Med et så sterkt engasjement i opinionen, er det i ferd med å bli et demokratisk problem at det fortsatt ikke er innført dyrepoliti i Norge.

NOAH har jobbet for dyrs rettsvern i 25 år, og helt sentralt i budskapet er at dyr ikke er ting, men levende, følende skapninger. Vi ser at lovverket ikke gir dyr det rettsvern de har krav på, men vi ser også at når det skjer ulovlig dyremishandling så blir heller ikke det slått ned på.

Stadige flere nordmenn varsler om mishandling av dyr, og NOAH har i år anmeldt over 60 saker. Men gang på gang viser deg seg at politiet ikke etterforsker. Svært grove tilfeller av sadisme er avdekket i Norge, men sakene henlegges nærmest rutinemessig.

Det er opprettet dyrepoliti i Sverige og Nederland, og vi kjenner det fra USA. Det er en stor tragedie for både dyr og mennesker at det fortsatt ikke er opprettet en egen politienhet som etterforsker disse sakene her i landet.

Det skjuler seg ofte også menneskelige tragedier bak overgrep mot dyr. Vold mot dyr er bl.a. satt i sammenheng med familievold i internasjonal forskning. Om man tok dyrs rettsvern på alvor, ville også flere slike tragedier bli oppdaget. Krisesentersekretariatet melder om flere saker der forelder og barn returnerer hjem til voldelig partner av frykt for at familiedyret kan skades. Det finnes pr i dag kun ett krisesenter i Norge som tar i mot familiedyr.

For ett år siden viste NRK Brennpunkt filmen «Bare et dyr», om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

Filmen avdekket en manglende bevissthet hos norsk politi om hvor alvorlig dyremishandling er, med tanke på hva slags personer som står bak. Mens internasjonal forskning viser at sadistiske handlinger mot dyr kan være et viktig signal om en person som er i stand til å utføre alvorlige voldshandlinger også mot mennesker, trekker fortsatt norsk rettssystem på skuldrene av vold mot dyr.

Det er et sterkt behov for at politiet sender ut signal om at Dyrevelferdsloven ikke bare er «til pynt». En egen dyrepolitienhet innen politiet vil være et stadfesting av at ulovlig vold mot dyr tas på alvor og at Dyrevelferdsloven er en viktig lov å følge. Dette vil gi et bedret grunnlag for det videre arbeidet for at dyrs rettigheter skal styrkes i lovverket.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.