Trangt eller romslig?

TIRSDAG 16.AUGUST skriver Kristin Halvorsen i denne avis under overskriften «Trangt eller romsligere Norge.» Tar SV-velgerne sin leder på alvor? Ser de inkonsekvensen som gjennomsyrer innlegget? For Halvorsens del, får vi håpe at hun ikke var helt våken da hun skrev dette. Hun skriver bla at KrF og FrP har mobilisert i «ekstreme kristen-konservative sekter.» Her mener hun åpenbart f.eks Evangeliestenteret og Sarons Dal. Er merkelappen «ekstrem sekt» en riktig benevnelse av menigheter som bestreber seg på å følge Bibelens lære? Et av kjennetegnene på sekter er at de har lite kontakt med omverdenen. Er det tilfelle med Evangeliesenterets arbeid blant rusmisbrukere? Er Sarons Dal og Aril Edvardsens engasjement i midtøsten verdensfjernt? Menigheten jeg er et medlem av vil også forkynne etter Bibelens lære, bl a på samlivsområdet. Men når Kristin Halvorsen stigmatiserer store deler av den bibeltroende kristenhet på denne måten, blir ikke da KrFs og andres synspunkter på F.EKS homofile parforhold en flau bris i forhold? Halvorsen spør også om KrF skal få fortsette å sette abortloven under press, og utnevne konservative biskoper. Det er dessverre ikke flertall på Stortinget for endring av dagens abortlov.