Transportplan i det blå

Ingress

Meninger

Gårsdagens debatt i Stortinget om regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan hadde et lett absurd preg. Ettersom regjeringspartiene har flertall i Stortinget var utfallet av debatten og stemmegivningen gitt på forhånd. Regjeringen har lagt fram en definert og konkret satsing for neste tiårsperiode og sto ved sin plan i Stortinget. Men sannsynligheten er stor for at Ap, SV og Sp mister både regjeringsmakt og flertallet på Stortinget. Da vil alle kortene deles ut på nytt. Dermed kom debatten til å dreie seg om uklarhetene som eksisterer på borgerlig side. De er store. Det ble brukt begreper som «uløselige problemer» og «gordisk knute».

Valgresultatet bestemmer hvilken forhandlingsstyrke de ulike borgerlige partiene får. Hvis Høyre holder stillingen vis-à-vis Frp, vil Høyres samferdselsopplegg ha størst tyngde. Hvis Frp skyter fart, blant annet som følge av sine milliardløfter i samferdselsdebatten, vil resultatet av de sannsynlige regjeringsforhandlinger bli et annet. Avstanden mellom Høyre og Frp er stor. Det skiller om lag 400 milliarder kroner i transportplanens totalramme. Målt i penger har Høyre lagt seg nokså nær regjeringspartiene, mens Frp nesten har doblet summen. I tillegg er det stor uenighet mellom Høyre og Frp når det gjelder bruk av offentlig og privat samarbeid (OPS) og bompengefinansiering. Høyre er for begge deler. Frp er imot.

Det vi vet er at de borgerlige partiene er enige om en mer offensiv samferdselssatsing enn regjeringen er. Vi må gå ut fra at de årlige bevilgninger til samferdsel blir høyere enn det Stortinget vedtok i går. Både Høyre og Frp har begrunnet sine alternative forslag med at raskere bygging av ulike prosjekter og strekninger enn det regjeringen legger opp til vil være samfunnsmessig lønnsomt. Begge partier vil framskynde gjennomføringen av viktige prosjekter. Det vil kreve større jafs i statsbudsjettene, men skal, ifølge Høyres og Frp's teori, gi besparelser på lengre sikt. Hvordan ting skal finansieres, innenfor eller utenfor handlingsregelen, er helt i det blå.

Uenigheten ser ikke ut til å bekymre velgerne. Høyre og Frp frir til velgerne med hver sine programmer. Etter valget skal valgløftene omdannes til praktisk politikk. Da vil ventelig både partier og velgere få en kalddusj.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.