TRAUMER: Palestinske barn har vokst opp under en stadig ekspanderende israelsk okkupasjon. En håpløs situasjon som skaper mer frustrasjon og aggresjon, og ikke minst store traumer og problemer for barna og deres familier, skriver fellesutvalget for Palestina.
Foto: Hamada Hamada
TRAUMER: Palestinske barn har vokst opp under en stadig ekspanderende israelsk okkupasjon. En håpløs situasjon som skaper mer frustrasjon og aggresjon, og ikke minst store traumer og problemer for barna og deres familier, skriver fellesutvalget for Palestina. Foto: Hamada HamadaVis mer

Traumefabrikken

Over 180 palestinske barn sitter i dag i Israelske fengsel. Hva har de gjort?

Meninger

Malak al-Khatib, 14 år, dømt til to måneder i fengsel for å kaste stein på en vei på Vestbredden som trafikkeres av både biler med palestinske og israelske skilter og være i besittelse av en kniv. Etter 44 dager ble hun løslatt.

Khaled Al-Sheikh, 15 år, arrestert for å ha kastet stein mot den ulovlige muren på Vestbredden. Khaled sitter fortsatt fengslet i Ofer fengsel. Khaleds familie har ikke fått besøke han i fengselet.
Moatasem Raed Younis Muzher, 17 år første gang han ble arrestert, dømt for å planlegge en «unnamed activity» på nett. Moatasem satt 282 dager i forvaring uten rettsak og dom før han ble løslatt.
Hvert år sitter over 700 palestinske barn i israelske fengsler. Den vanligste tiltalen mot disse barna er at de har kastet stein, en forbrytelse som under israelsk militærlovgivning kan straffes med inntil 20 års fengsel. Siden år 2000 har mer enn 8000 palestinske barn blitt anholdt. 
Mens FN definerer «barn» som mennesker under 18 år får palestinske barn kun være barn frem til fylte 16 år i områder underlagt israelsk militærlovgivning. I 2011 ble det gjort endringer i lovgivningen slik at aldersgrensen ble hevet til 18 år, men fortsatt kan barn mellom 16 og 18 fengsles sammen med voksne- i strid med internasjonal lov. Internasjonal lov krever at alle barn som kommer i kontakt med rettssystemer skal behandles med verdighet og respekt. I 2013 publiserte UNICEF en rapport om barn i israelske fengsel som konkluderer med at Israel på en rekke områder bryter med FNs Barnekonvensjon. UNICEF konkluderte med at barn som kommer i kontakt med israelsk militærrett konsekvent og systematisk mishandles gjennom hele rettsprosessen fra arrest, via forhør til eventuell domfellelse. Barna arresteres om natten. Det brukes fotlenker, håndjern og bind for øynene under forhør. De får ikke advokatbistand og forhørene skjer også uten at foreldrene er med, ofte er barna sendt ut av palestinsk område. Barna tvinges til å tilstå og alt som blir fremlagt skriftlig for barna er hebraisk- et språk få av barna behersker.

Disse barna har vokst opp under en stadig ekspanderende israelsk okkupasjon. En håpløs situasjon som skaper mer frustrasjon og aggresjon, og ikke minst store traumer og problemer for barna og deres familier.

I forrige uke fikk utenriksminister Børge Brende (H) spørsmål i Stortinget om hva han og regjeringen vil gjør for disse barna. Norge har tatt opp dette spørsmålet i møter med israelerne, svarte utenriksministeren. Det er ikke nok. 17.februar markeres den palestinske fangedagen og appellen er enkel: Palestinske barn må også få mulighet til å være barn. Palestinske barn er født til ufrihet under okkupasjon. Palestinske barn må få sin frihet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.