Tre års fengsel for sine meninger

I disse Muhammed-tider der Norge og den vestlige verden reiser sine ytringsfrihetsfaner til støtte for retten til å forhåne den islamske religion, og der enhver vestlig populistisk politiker som ennå ikke har funnet en egen sak å markere seg på ser sitt snitt til å delta i hylekoret for sivilisasjonens grunnverdier, har Østerrike avsagt en dom i stillhet.Den omstridte britiske historiker David Irving har det heller spesielle historiske synspunkt at Holocaust ikke har eksistert. En del bilder og vitneprov vil nok med styrke bidra til å svekke troverdigheten av hans historieskrivning. I Østerrike holder imidlertid ikke motbevis i samfunnsdebatten. Der skal ytringer av den karakter straffes. Og nå er Irving dømt til 3 års fengsel for å benekte Holocaust. Selv om det også er uklart hva han egentlig mener.Hvor er demonstrasjonstogene? Hvor er hylekorene for ytringsfrihet? Kommer norsk og europisk presse på banen? Hvor er organisasjoner og politikere som vil gå i graven for en annens rett til å ytre seg nå? Vil den norske regjering stå sterkt på prinsippene og innkalle den østerrikske ambassadør på teppet? Hvilke sanksjoner vil Europa ta mot Østerrike dersom de ikke akspterer ytringsfriheten og opphever dommen?Eller er det innholdet i den upopulære ytring som avgjør prinsippets viktighet?