Tre forslag til Kristin Halvorsen

POLITIKK: I en god politisk analyse (Dagbladet 15.9.) påpeker John O. Egeland at «Finansminister Kristin Halvorsen må løse fattigdomsproblemet.» Han etterlyser videre en visjon som kan forklare hvordan godene skal deles. Videre påpeker han mangelen på substans og mot hos våre folkevalgte. Tre konkrete grep kunne rette opp meget av det Egeland etterlyser:

1. Bruke 8-9 milliarder i året for å heve minstepensjonen fra vel 7.000 kr. per måned til vel 11.000.

2. Gå bort fra utelukkende å bruke prosenttillegg ved trygde- og pensjonsoppgjørene. Med dagens system, som i virkeligheten sementerer og øker inntektsforskjellene, kan en minstepensjonist aldri få mer enn noen hundrelapper i tillegg.

3. Sørge for en nasjonal norm for sosialhjelp, som kan sikre alle i Norge et verdig liv.

Med ujevne mellomrom dukker disse kravene opp i fordelingsdebatten, men hittil har de ikke vunnet gehør hos politikerne. Kan det ha noe å gjøre med mangel på visjoner og substans?