Tre generasjoner lever i et minefelt av fortielser

Ruth Lillegravens veldreide romandebut.

MANGE ROLLER: Ruth Lillegraven (1978) er poet, taleskriver i Samferdselsdepartementet og nå romanforfatter.  
Foto: ESPEN RØST/Dagbladet
MANGE ROLLER: Ruth Lillegraven (1978) er poet, taleskriver i Samferdselsdepartementet og nå romanforfatter. Foto: ESPEN RØST/DagbladetVis mer

ANMELDELSE: Ruth Lillegraven hadde en drømmedebut for seks år siden med samlingen «Store stygge dikt.» Superlativene satt løst hos kritikerne.

Nå har hun skrevet sin første roman og skuffer ikke. «Mellom oss» er en veldreid fortelling om hemmeligheter og dobbeltliv.  

Flerstemt
Personer fra tre generasjoner gis stemme i romanen: Tonje som lever med mange savn og prostituerer seg i hemmelighet. Faren Svein, som forsvinner i Chile før Tonjes fødsel. Tonjes mor, som aldri har taklet morsrollen, og Dagny og Jakob, Tonjes faste holdepunkt i livet.

Romanen strekker seg over syv tiår. Nedslagene i fire av dem speiler samfunnsmessige og personlige vendepunkt — krigsåra med motstandarbeid, optimisme på femtitallet, EF-kamp og fatale krangler, og tida for åpenhet og forsoning på begynnelsen av 2000-tallet.  

Best om fortid
Nåtidsfortellingen om Tonje er det svake punkt i denne ellers så helstøpte romanen. Her tangeres det forutsigbare, og viljen til harmonisering - til å la alt gå lykkelig opp - er i overkant stor. Romanen redder seg ved ikke å la oss glemme smertepunktene i personenes historie.

Ikke minst sørger Dagny og Jakobs historie for særpreget. Det er en bevegende beretning om krigen, om traumene etterpå, om kjærlighet og slaget det er når sønnen forsvinner. 

Godt driv
Tematikken i Lillegravens bok er ikke ny. Det handler om menneskets mange roller, om fortielser og etterdønningene etter dem. Fortielser rammer ofte flere enn dem som fortier.

Tre generasjoner lever i et minefelt av fortielser

Formelt sett er romanen veltunert. Den stadige vekslingen mellom tider, personer, steder, gir godt tempo og driv. Motoren er hemmelighetene, som Lillegraven lenge holder tett til brystet: Hva skjedde med Svein? Hvilke grusomheter opplevde Jakob under krigen?  

Leseverdig
«Mellom oss» er mindre poetisk og billedlig enn ventet, men øyeblikkene finnes i denne leseverdige romanen om å leve, og å dø:

«Neste dag vil vere den første han ikkje lever. Tida vil flytte seg lengre og lengre vekk frå han, slik eit tog sig ut frå stasjonen. Først flyttar det nesten umerkeleg på seg. Så set det opp farten. Etter kvart blir det til ein prikk i horisonten, før det forsvinn heilt.»