JOURNALISTENE: Hanne Taalesen (t.v.) og Sophie Lund Aaserud (t.h.) lagde de fleste TV 2-sakene om forskningssaken på Rikshospitalet. Foto: TV 2
JOURNALISTENE: Hanne Taalesen (t.v.) og Sophie Lund Aaserud (t.h.) lagde de fleste TV 2-sakene om forskningssaken på Rikshospitalet. Foto: TV 2Vis mer

«Trebarnsmor», «Bare 25 år», «Frk. Detektiv-inspirert», «Tettsittende genser», «Blondt, utslått hår»

Slik beskrives kvinnelige TV 2-journalister i historisk klage.

(Dagbladet): I det som er norgeshistoriens største presseklage kommer forlegger og forfatter Anders Cappelen med ramsalte karakteristikker av kvinnelige TV 2-reportere.

TV 2 gransket i et stort antall saker om toppkirurgen Per Kristian Eide gjennom sin hjerneforskning på Rikshospitalet hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade.

Eide på sin side mener han er «omdømmelynsjet» av tv-kanalen, og at han ikke fikk reell anledning til å forsvare seg mot det han beskriver som uriktige anklager.

«Monsterklage» På vegne av Eide innklaget forfatter og forlegger Anders Cappelen TV 2 til pressens klageorgan Pressens Faglige Utvalg. Det skjedde i desember 2013. Dokumentet, omtalt i media som «monsterklagen», besto av 52 klager på 70 nyhetssaker, var 1800 sider langt og inneholdt 4000 påstander om brudd på god presseskikk.

Cappelen ble bedt om å redigere klagene ned i omfang, og leverte den endelige versjonen i april 2014.

Dokumentene er unntatt offentlighet, men Dagbladet har fått innsyn i den første versjonen av klagene etter en innsynsbegjæring til Statens helsetilsyn, som rett før TV 2 publiserte sine saker hadde opprettet tilsynssak mot forskningsprosjektet Eide var leder for.

«Tettsittende genser» I den første versjonen omtales TV 2-reporter Sophie Lund Aaserud som «blond». «Blodhund forfølger sitt eget spor», står det om henne i en billedtekst. Cappelen skriver et annet sted at hun er iført «tettsittende genser med korte ermer», og at hun «burde ha blitt beskyttet mot seg selv».  Flere ganger trekker Cappelen fram at reporter Hanne Taalesen «bare var 25 år».

- I TV2s versjon fremstår dr. Eide som et monster av en lege og en vitenskapsmann, en norsk utgave av den tyske nazilegen Josef Mengele, tordner Cappelen i PFU-klagene.

I dokumentet rettes utfall blant annet mot reporterne Aaserud, Taalesen og Jens Christian Nørve, nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther og flere andre TV 2-ansatte.
 
TV 2 publiserte den første saken om nevrokirurg Eides hjerneforskning den 6. desember 2012.

«Omflakkende» Cappelen problematiserer i den første versjonen av klagene - som også ble sendt til Helsetilsynet, om reporterne hadde forutsetninger for å dekke saken:

«Vi må også huske på at Hanne Taalesen i desember 2012 bare var 25 år. Vi må videre anta at det har sine grunner at 43 år gamle Sophie Lund Aaseruds yrkesliv som journalist har vært omflakkende.  Det er ikke urimelig å anta at deres evner og forutsetninger for å trenge inn i og forstå et relativt komplekst forskningsprosjekt, er, hva skal vi si, noe begrenset.»

Aaserud jobbet seks måneder i NRKs helsemagasin Puls, før hun ble tilbudt fast jobb i TV 2, der hun nå har vært i fire år. Før det jobbet hun blant annet ni år i magasinet KK, og flere år som frilanser i Aftenposten. I 2009 ga hun sammen med en barnelege ut boken «Barn og Medisiner», om forskning på barn, på Cappelen Damm.
 
Blond Cappelen beskriver utseendet og klesdrakten til reporteren:

«(Bilder av Advokaten Geir Lippestad i TV 2-studio, der han ser på monitorer med bilder av pasient 1 i koma i sykeseng. Deretter bilder av TV2-journalisten Sophie Lund Aaserud med langt, blondt utslått hår som intervjuer Lippestad og holder en stor TV2-mic foran ham)»

Og videre, i en billedtekst:

«GRAVE-COUTURE: Journalisten Sophie Lund Aaserud på besøk hjemme hos pasienten pasient 5 på Elverum i februar, for anledningen i en tettsittende svart høyhalset genser med korte ermer.»

Og i en annen billedtekst:

«(Bilder av Sahlgrenska Universitetsjukehus sett utenifra. Deretter av journalisten Sophie Lund Aaserud foran inngangspartiet, i ildrød jakke og løst blondt hår hengende ned. Solskinn. (..))»

KLAGET INN TV 2: På vegne av kirurg Per Kristian Eide innklaget forfatter og forlegger Anders Cappelen TV 2 til pressens klageorgan Pressens Faglige Utvalg. I dokumentene kommer Cappelen med ramsalte karakteristikker av kvinnelige TV 2-reportere. Foto: Privat
KLAGET INN TV 2: På vegne av kirurg Per Kristian Eide innklaget forfatter og forlegger Anders Cappelen TV 2 til pressens klageorgan Pressens Faglige Utvalg. I dokumentene kommer Cappelen med ramsalte karakteristikker av kvinnelige TV 2-reportere. Foto: Privat Vis mer

- Hvorfor er du så opptatt av utseendet til de kvinnelige reporterne?

- Dette er klager på fjernsynsjournalistikk, og det var vesentlig å beskrive samtlige dramaturgiske virkemidler. I utskriftene av tv-reportasjene, som er vedlegg til klagene, er absolutt all billedbruk beskrevet. TV 2-journalistene er i tv-innslagene med «i ruta» i en for norsk tv-journalistikk unormalt høy grad. Dette var avspeilet i førsteutkastet av utskriftene, men det meste av dette ble senere redigert bort i den endelige versjonen. Vi fikk en svært kort tidsfrist med førsteutkastet, og rakk ikke å redigere bort ting som ikke burde vært med, sier Cappelen til Dagbladet.

Bilder Dokumentet Dagbladet har fått innsyn i er rikt illustrert med bilder av reporterne fra TV 2-sakene og sosiale medier. Taalesen er avbildet 25 ganger, Aaserud 45 ganger. Jens Christian Nørve, som for øvrig omtales som «Nørve-gutten», er avbildet 12 ganger.

- TV 2s angrep på Eide og Rikshospitalet førte til lenger ventetid på hjerneoperasjon. Dette er klager på en journalistikk som har ført til at alvorlig hjernesyke nordmenn har fått sine hjerneskader forverret mens de ventet på operasjon. Jeg synes det er spesielt at Dagbladet gjengir uvesentlige detaljer fra et utkast som aldri er blitt publisert. Det meste av det Dagbladet nå trekker frem, ble redigert bort i den offisielle og nedredigerte versjonen av klagene som ble levert i april 2014, sier Cappelen.

Statens Helsetilsyn skriver i sin avgjørelse i tilsynssaken at den første PFU-klagen inngikk i deres materiale:

«Vi har også mottatt en kopi av en svært omfattende klage til Pressens Faglige Utvalg fra Anders Cappelen på vegne av overlege/professor dr. med Per Kristian Eide.»

«Godt voksen» Cappelen var i det første PFU-dokumentet også opptatt av de kvinnelige reporternes familiesituasjon:

«Hanne Taalesen er 25 år. Men at en godt voksen dame på 43 år, trebarnsmoren Sophie Lund Aaserud, får seg til å lage slik journalistikk, er tankevekkende.»

- Hvorfor skriver du om journalistenes private forhold?

- Nesten alt dette ble altså redigert bort i den offisielle versjonen av klagene. Prinsipielt må journalister tåle søkelys på seg selv, og at deres evner belyses og granskes, på samme måte som pressen problematiserer andre menneskers avgjørelser og opptreden. TV 2 på sin side brukte Eides navn og/eller bilde til sammen 292 ganger, og la seg på et uvanlig høyt identifikasjonsnivå i en uvanlig personorientert kampanje mot en lite offentlig enkeltperson. Det er ellers et faktum at ingen av TV 2-journalistene har en bakgrunn som tilsier at de er spesielt godt kvalifiserte for å lage hardtslående forskningsjournalistikk om et komplekst nevrokirurgisk forskningsprosjekt, sier Anders Cappelen til Dagbladet.

TV 2 sendte en metoderapport om hjerneforskningssakene til presseprisen Skup. Et annet sted i dokumentet beskriver Cappelen denne rapporten som «Frk. Detektiv-inspirert.»

- Usaklig - Det tjener ingen å bruke denne type karakteristikker, verken av journalister eller andre personer, sier Niklas Lysvåg, nyhetssjef i TV 2, til Dagbladet.

- Det tjener heller ikke en opplyst behandling i PFU. Som journalister skal vi tåle mer enn andre, og lar oss ikke stoppe av uvesentlige og usaklige karakteristikker, sier Lysvåg.
 
-  Reporterne i TV 2 som har jobbet med denne saken er svært profesjonelle og samvittighetsfulle journalister. Man må ikke være hjerneforsker for å dekke hjerneforskning, akkurat som man ikke må være petroleumsingeniør for å dekke for eksempel en ulykke i oljesektoren. TV 2 har gjort et godt og viktig stykke journalistikk i denne saken, og mener vi ikke har brutt god presseskikk. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere noe av selve innholdet i klagen. Nå imøteser vi behandlingen i PFU kommende mandag.

Et av de faste PFU-medlemmene er ankermann og utenriksreporter Øyvind Brigg. Han er inhabil, og viker sete. Cappelen beskriver TV 2-veteranen slik i den første versjonen av klagene:

«Ekstra etisk problematisk er det at PFU har et fast medlem som i foreliggende tv-reportasje og i flere andre av de 70 nyhetssakene i TV 2s kampanje totalt overser elementære presseetiske regler, og i grove ordelag fordømmer og skandaliserer et medmenneske på et meningsløst grunnlag. (...)»

«Naziforskning» Statens helsetilsyn kom i sin konklusjon ikke med kritikk av nevrokirurg Eide, men påla sykehuset å endre melderutiner ved alvorlige hendelser i forbindelse med forskning.

- TV 2 har fremstilt forskningen som lovløs naziforskning der tilsynelatende friske mennesker blir lurt med i et livsfarlig forskningsprosjekt, skriver Eide i en epost til Dagbladet.

På spørsmål om han vurderer søksmål mot TV 2, svarer han følgende:

- Nå skal først PFU få si sitt. Hvordan PFU behandler saken, blir viktig for hva jeg videre foretar meg.

Helsetilsynet konkluderte tidligere i år med at Oslo universitetssykehus brøt helseforskningsloven i prosjektet. Helsetilsynet konkluderte også med at forskningen var forsvarlig, og kan fortsette hvis kravet til informasjon og innhenting av samtykke ivaretas.

Sophie Lund Aaseruds ektemann jobber i Dagbladet.

«NØRVE-GUTTEN»: TV2-journalist Jens Christian Nørve jobbet også med forskningssakene, og får gjennomgå av Anders Cappelen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
«NØRVE-GUTTEN»: TV2-journalist Jens Christian Nørve jobbet også med forskningssakene, og får gjennomgå av Anders Cappelen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer