Trefningen i Meymaneh

FORSVARET: I lederartikkelen «Når Norge er i krig» 17. mars om trefningen i Meymaneh i Nord-Afghanistan 7.februar, trekker Dagbladet Forsvarets informasjon om saken i tvil. Avisen har «vanskelig for å tro at Forsvaret ikke har den oversikt som trengs for å bekrefte Dagbladets opplysninger» - det vil si avisens utsagn om at norske soldater drepte et antall afghanske angripere. Vi vil derfor fra Forsvarets side benytte anledningen til å presisere følgende:Forsvaret har opplyst at soldatene ved PRT Meymaneh etter flere timers bombardement med stein, håndgranater og automatild fra angriperne gikk over til å skyte rettet ild mot særlig farlige, bevæpnede angripere. Gitt mannskapenes skyteferdighet og treningsstandard for øvrig er det overveiende sannsynlig at denne ilden resulterte i drepte og sårede blant angriperne. Men gitt at de som ble truffet umiddelbart ble trukket unna av andre, og gitt at også det afghanske politiet i en kortere periode skjøt mot folkemengden, er det selvsagt helt umulig å si med sikkerhet hvor mange som ble drept eller såret, og av hvem. Skulle man si det med sikkerhet, hadde man måttet obdusere de døde for å fastslå hva slags prosjektiler de var truffet av, noe som selvsagt aldri har vært eller vil komme på tale. Det Dagbladet kaller «å komme til bunns i saken» er med andre ord en umulighet, og således ikke en kunnskap Forsvaret har eller holder tilbake.De norske soldatene i Meymaneh skjøt i legitimt selvforsvar og med god margin i forhold til sine engasjementsregler. Det bemerkelsesverdige er derfor ikke at et lite antall militante angripere ble drept og såret av norske soldater - det bemerkelsesverdige er at soldatene viste en tilbakeholdenhet med maktbruken som gjorde at det ikke ble mange flere. Lenger enn til å fastslå det går faktisk ikke Forsvarets forpliktelser i denne saken.