UFØRE: Det er selvfølgelig viktig at kommunen sørger for at etatene holder budsjettrammene, men hvis vi ser på totalbildet er det ikke entydig at det er Henrichsen og ledelsen ved Munch-museet som har skyld i uføret. Foto: Herreros Arquitectos
UFØRE: Det er selvfølgelig viktig at kommunen sørger for at etatene holder budsjettrammene, men hvis vi ser på totalbildet er det ikke entydig at det er Henrichsen og ledelsen ved Munch-museet som har skyld i uføret. Foto: Herreros ArquitectosVis mer

Trekk pusten dypt

Har Munch-museet vært uansvarlige, eller har de fått uansvarlig lite penger til å drive museet?

Munch-museet har fått en kraftig oppstramming av sin eier, Oslo kommune. De gikk 5, 7 millioner kroner i underskudd i fjor. Det ble kjent allerede i fjor sommer at museet styrte mot et underskudd på 5 millioner kroner, men det er nå kritikken for alvor rammer direktør Stein Olav Henrichsen.

Museet er pålagt å spare inn overskridelsene fra i fjor, og må i tillegg kutte tilsvarende. Dette for å sikre at driften i år går i null. Det er dramatisk. Hver femte ansatt risikerer å bli oppsagt, og de har sendt en bekymringsmelding til kommunen hvor de spør hvorfor ledelsen ved museet er utelatt fra kutt-planene. Et naturlig spørsmål i en slik situasjon.

Da kommer kommunen med spørsmål i brevs form, som tilflyter pressen, om hvor mye Henrichsen har gitt sine tre underdirektører i lønn - personer som ble ansatt i 2010. Hvorfor har ikke kommunen i så fall undersøkt dette tidligere? I følge Aftenpostens kilder skal det være snakk om rundt én million. Det høres mye ut, men et kutt blant sjefene hadde neppe løst hele budsjettfloka. I tillegg understrekes det fra kommunen i samme brev at de krever månedlige rapporter om økonomistyringen. Det har allerede museet levd med etter at varlselet om mulig underskudd kom i fjor sommer. Inntrykket som skapes er at Henrichsen er ute av økonomisk kontroll.

Det er selvfølgelig viktig at kommunen sørger for at etatene holder budsjettrammene, men hvis vi ser på totalbildet er det ikke entydig at det er Henrichsen og ledelsen ved Munch-museet som har skyld i uføret. Hvis vi skrur tida tilbake til 2010, da Henrichsen ble ansatt, så situasjonen ganske annerledes ut for museet. Prosessen fram mot nytt bygg virket skyfri. Det var flertall for Lambda i bystyret, og Henrichsen fikk i oppdrag å bygge en ny Munch-etat - fristilt fra Kulturetaten - til dette formålet. I følge Henrichsen brukte han da prosjektmidler til å finansiere ordinær drift, prosjektmidler som nå er faset ut. Derav underskuddet, hevder han. Det urealistiske budsjettet for 2012, som førte til millionunderskuddet, kan ha vært vel så mye ønsketenkning om å beholde aktivitetsnivået og organisasjonen - som ren ødsling. I horisonten har Henrichsen hatt et nytt museum, som ville gi helt andre inntekter. I 2010 trodde man kanskje det skulle stå ferdig allerede neste år.

Henrichsen har ikke bygget ned organisasjonen og tatt ned ugiftene i takt med at det nye museet har strandet. Han har kanskje håpt på en løsning - politikerne gjør i alle fall stadig gjør nye forsøk på å få museet på plass. Kanskje er det dårlig lederskap fra Henrichsens side. Andre vil muligens kalle det litt vriene rammebetingelser.

FÅR KRITIKK: Stein O. Henrichsen, direktør ved Munch-museet
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
FÅR KRITIKK: Stein O. Henrichsen, direktør ved Munch-museet Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer